-Jeg har mange drømmer og visjoner for denne stillingen

Leder for Halden kulturråd Johnny Nilsen får vie etterlengtet tid til å jobbe for byens kulturliv nå som foreningen har fått midler til en halv daglig leder-stilling.

Det starta i 2005. En junikveld i Black Box ble Halden kulturråd stiftet. Kulturrådet skulle samle byens kulturutøvere under en fane, danne et nettverk som skulle være kulturlivets felles talerør utad. Og sånn ble det. Medlemmene er byens mange kulturaktører, og i styret sitter utvalgte ildsjeler og aktører fra miljøet. 16 år senere har kulturrådet endelig fått kommunale midler til en femtiprosent lederstilling. Johnny Nilsen er fornøyd med at kulturlivet blir tatt på alvor.

– Vi tar det som en fjær i hatten for det arbeidet vi gjør og har gjort, sier Johnny på telefonen. Vi i styret satte oss som mål at kulturrådet skulle bli enda mer synlig i byen. Vi vil sette preg på kulturlivet, og ikke minst jobbe inn mot politikerne. Men det er et ekstremt langt lerret å bleke. Vi bygger dette sten for sten.

På et styremøte i høst ble kulturrådet enige om å søke på midler til en halv lederstilling.

– Idrettsrådet har jo en daglig leder, sier Johnny, og den er delvis lønnet av kommunen. Hvorfor ikke ha en daglig leder i kulturrådet også?

I desember ble midler til stillingen vedtatt i kommunestyret. Etter litt diskusjon i styret ble det enighet om at Johnny skulle tre inn i rollen.

– Jeg tenkte først at det burde være noen med mer formell kompetanse inn i jobben, sier Johnny, og kanskje også et helt nytt fjes? Samtidig så har jo jeg lagt ned mye arbeid i de ulike prosjektene og innspillene vi holder på med nå, så det er jo kanskje best at jeg fullfører dette arbeidet. Jeg har jo også opparbeidet meg et ganske stort nettverk i kulturlivet nå.

Johnny Nilsen er aktiv i byens teatermiljø. Her i Fredrikshalds Teater noen dager før premieren på Fredrikshald Theaterselskabs oppsetning av «En folkefiende» i mars i fjor, der Johnny hadde hovedrollen som doktor Stockmann.

Et av prosjektene Johnny har jobbet mye med er Innspill til Kulturkvartalet. Kulturrådet drømmer nemlig om å blåse liv i Kulturkvartalet på nordsiden.

– Det er noen prosesser som er satt i gang rundt dette. Det er så mange flotte bygg i kulturkvartalet, tenk så flott å ha et levende kulturliv der!

Når Halden åpner opp og letter på restriksjonene blir Johnny å finne på Blender i gågata. Der skal han ha kontorplassen sin.

Hva skal du holde på med nå fremover?

– Jeg skal fortsette å jobbe med innspillene til kulturkvartalet, og så skal jeg jobbe videre med å kartlegge kulturaktørenes behov for produksjonslokaler. Det er en stor jobb. Kulturkvartalet er nok førstepri akkurat nå,  men de prosjektene henger nøye sammen. I kulturkvartalet er det jo flere mulige produksjonslokaler for byens kulturaktører. I tillegg skal jeg jobbe med et prosjekt der vi tilbyr undervisningsopplegg innen kulturfeltet i skolene. Kanskje man kan ha lyskurs for ungdomsskole-elever for eksempel. En del av det å opprettholde og videreutvikle et kulturmiljø handler om å ha lokal kompetanse. Kunstmiljø og kompetanse henger sammen.

Et tredje prosjekt Johnny vil kunne vie tid til fremover er neste Kulturløft-prosjekt. Før jul samarbeidet Kulturrådet med kommunen og en rekke lokale aktører om en konsert til inntekt for byens kulturaktører. En konsert nummer to var tenkt å gå av stabelen nå i vinter, men nå har samarbeidspartnerne besluttet å flytte hele kalaset til lenger ut på våren.

«Kulturløft» gikk av stabelen i Brygga kultursal før jul. En rekke lokale artister bidro til en utrolig flott kveld.

Endelig skal ildsjel Johnny få vie tid til byens utstrakte kulturliv i fred og ro på dagtid.

– Det føles veldig bra, det er godt å blir tatt på alvor. Og dette er innmari gode signaler til kulturen fra kommunen!

Hvordan føles det å begynne i ny jobb?

– Jeg må jo si at jeg synes det er litt skummelt. Men det er først og fremst spennende! Jeg har mange drømmer og visjoner for denne stillingen. Man må jo ha det.

Her finner du Halden kulturråd på Facebook.

Her finner du Halden kulturråds nettside. 

Kommentarer

kommentarer