– Jeg har ikke peiling!

I kveldens kommunestyre ble endelig interpellasjonen fra Fridtjof Dahlen (SV) behandlet.

Interpellasjonen ble opprinnelig sendt til kommunestyret i juni, men utsatt på grunn av at møtet gikk utover satt tidsfrist. Det samme skjedde på neste kommunestyre, men i kveldens møte klarte politikerne å avslutte de andre sakene i god tid før kl.22 så interpellasjonen kunne behandles.

Vi har tidligere omtalt spørsmålene i interpellasjonen her. 
En interpellasjon i kommunestyret fungerer slik at den kan debatteres i 20 minutter. Det er ikke spørsmål som er konkret stilt kun til ordfører, men ordfører kan selvfølgelig delta i debatten på lik linje med de andre representantene.

Det var lederen for Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, Roar Lund (Høyre), som startet debatten med å fortelle at det er lagt opp til en økning i statsbudsjettet av midler til tidlig innsats i skolen. Han mente utover det at mange av spørsmålene er forhold administrasjonen jobber med, men at det er viktig at politikerne deltar i Samarbeidsutvalgene på de ulike skolene.

Så kom representanten Ole Richard Holm Olsen på banen og reagerte på at Dahlen henvendte seg til ordføreren i den muntlige fremførelsen av interpellasjonen, siden det var meningen at alle kommunestyrerepresentantene skulle kunne være med i diskusjonen.

– Hele poenget med interpellasjonen er at vi skal ha fokus på barna i skolen.  Hele våren har vi tatt til orde for at vi er bekymret for oppvekstsektoren. Det har vist seg nå i det siste at den bekymringa er mer reell enn det vi ante selv, sa Kirsti Brække Myrli fra Arbeiderpartiet. Hun snakket om en mulig systemsvikt i Halden kommune siden bekymringene fra foreldre og ansatte i Haldenskolen ikke nødvendigvis når frem til politikerne.

– Alle historier vi får presentert om bekymringer i Haldenskolen er korrekte. Men vi bruker omtrent like mye som sammenlignbare kommuner pr. elev, så vi må få frem et nyansert bilde av Haldenskolen, sa Fredrik Holm i Høyre. Han fortalte at han får melding om mange bekymringer, men også mange tilbakemeldinger fra fornøyde foreldre og ansatte.
– Jeg tror at vi under de gitte forutsetningene har en mer enn brukbar skole i Halden.

skjermbilde-2016-10-13-kl-23-04-17
Foto: TV Halden

Arve Sigmundstad i Arbeiderpartiet holdt et innlegg der han redegjorde for Arbeiderpartiets svar på spørsmålene som Dahlen hadde stilt.
– For meg er det klinkende klart at det skal settes inn vikar når læreren ikke er tilstede, var et av svarene han ga.

Fridtjof Dahlen, som hadde stilt spørsmålene i utgangspunktet, tok ordet og etterlyste svar fra de partiene som har flertall i kommunestyret.
– Jeg lurer på hvorfor det er så vanskelig å svare på disse spørsmålene. Er det fordi de er vanskelig stilt? Eller er det fordi det er så smertelig å svare? Jeg fatter ikke at ikke noen fra posisjonen kan svare på dette. En del av bakgrunnen for interpellasjonen er at vi må erkjenne at smertegrensen er nådd innenfor skolesektoren.

Det fikk Ole Richard Holm Olsen til å reagere.
– Hvor mange klasser ved de enkelte skolene skal slås sammen for å spare penger? Har ikke peiling. Skal det alltid settes inn vikar ved sykdom? Jeg har ikke peiling. Skal lærere pålegges å ha undervisning med doble klasser? Jeg har ikke peiling, sa han og fortsatte med å besvare flere spørsmål på samme måten.
– Det er da ikke opp til meg i kommunestyret å ta stilling til dette. Det er ikke så vanskelig å svare på spørsmålene, men skal virkelig vi i kommunestyret svare på dette?

Holm Olsen snakket om at dette må være opp til skoleledelsen på de ulike skolene å avgjøre.
– Vi kan ikke gjøre vedtak som dette. Det blir som å vedta at det ikke skal være mobbing.

Fredrik Holm ba innstendig om at de må bli trodd på at de er opptatt av skolesektoren i Halden kommune.
– Vi blir stadig møtt med kritikk for at vi ikke anerkjenner utfordringene i Haldenskolen og at vi forsøker å rosemale situasjonen. Det er ikke tilfelle. Jeg står hver dag, nesten med tårer i øya, og sier at jeg skjønner at dere har det skikkelig tøft. Jeg er enig i at situasjonen ikke er som vi ønsker å ha det, men jeg kan ikke love dere penger for det har vi ikke.

Når debatten nærmet seg slutten tok ordfører Thor Edquist ordet.
– Halden bruker mer enn sammenlignbare kommuner på skolesektoren. Det er kommuner som bruker mindre midler enn oss pr. elev.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer