Jakter nye Østfold-ambassadører

I et år har 12 østfoldinger spredt fra hele fylket vært med på ambassadørprogrammet til Mulighetsriket. Dette har vært en suksess, og nå rekrutteres inntil 12 nye. Kriteriene er: tilknytning, engasjement og tro på Østfold.

– Å skape positive oppfatninger av Østfold er viktig. Gjennom ambassadørprogrammet skal vi heve kunnskapen og kompetansen om Østfold. På denne måten tror vi at flere vil få øynene opp for mulighetene i fylket vårt, og ønsker å etablere seg med bolig, næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser her, sier Arild Bjørn Hansen i styringsgruppa til Mulighetsriket.

Han er direktør i SpareBank1 Østfold Akershus, og er sammen med bankens to stiftelser initiativtakeren til ambassadørprogrammet som nå rulles ut for andre gang.

Gjennom programmet skal de utvalgte få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet.

Hva kan så en konkret oppgave for en Østfold-ambassadør være?

– En typisk oppgave kan for eksempel være å profilere Østfold godt i sosiale medier, men man kan også bli spurt om å holde foredrag, eller profilere fylket i andre sammenhenger hvor dette er naturlig. Det viktigste er å fortelle gode historier fra Østfold-samfunnet, og gjøre flere oppmerksomme på alt vi kan tilby, sier Arild Bjørn Hansen.

Siv Henriette Jacobsen er leder i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, som står bak Mulighetsriket. Hun mener ambassadørprogrammet er et klokt grep som har – og vil bidra til – økt kunnskap og interesse for Østfold.

– Målet er å få frem flere fortellinger fra Østfold, og på sikt skape flere arbeidsplasser i fylket vårt. Ambassadørene skal være med å øke folks kunnskap om og kjennskap til Østfold, sier Jacobsen.

Foto: Mulighetsriket.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer