Inviterer til åpent møte om Haldenskolen

11.oktober inviterer Halden SV og Halden Ap til åpent møte om skolen i Halden.

Det er ingen tvil om at det er utfordrende økonomiske rammer for Halden-skolen.  Hvilke konsekvenser får det og hvordan fungerer det i praksis er spørsmål mange vil ha svar på.
En av de som har tatt initiativet til møtet er gruppeleder i Halden AP, Arve Sigmundstad. Han håper det kommer mange på møtet som vil gi innspill og eksempler fra skolehverdagen.
– Vi jobber nå med budsjettet for 2017,  så det er viktig for oss å få en dypere forståelse av hvordan situasjonen i Haldenskolen faktisk er, sier han.
– Jeg håper møtet blir en arena der man kan komme med synspunkter, løsninger og hverdagshistorier. Eller om noen ønsker å sette oss folkevalgte på plass så er det selvfølgelig rom for det!

Utvalgsleder Roar Lund fra Høyre skal holde en kort innledning i møtet. Det samme skal representanter fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Halden Kommunale Foreldreutvalg. Så godt som alle de politiske partiene har sagt at de stiller med en representant hver til panelet.

– Skal vi lykkes med å utvikle skolen videre er det viktig at vi har en felles forståelse av hvordan hverdagen er og hvilke utfordringer vi står foran. Jeg håper derfor at både foreldre, foresatte, lærere og andre som har sitt daglig virke i Haldenskolen bruker anledningen til å fortelle oss om skolehverdagen og de utfordringene de ser, avslutter Sigmunstad.

Møtet er 11.oktober kl. 20 på Bryggerhuset. Du finner mer info om det her. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer