Inviterer til Åpen dialogkafé

Torsdag 25. april inviterer Wenche Erichsen og den Internasjonale kvinnegruppen i Halden til Åpen dialogkafé på Halden Frivilligsentral. Et av målene med møtet er økt valgdeltagelse ved kommunevalget i september 2019.

Kommunevalget 2019 nærmer seg med stormskritt, og på Frivilligsentralen ønsker Wenche og Internasjonal kvinnegruppe å øke engasjementet rundt lokalpolitikken.

-Vi i Den Internasjonale kvinnegruppa ble enige om å invitere lokale politikere og folk i Halden til et uformelt møte på Frivilligsentralen der vi skal drøfte temaer som opptar oss, forteller Wenche Erichsen.

Internasjonal kvinnegruppe er en flerkulturell gruppe som søker å fremme vennskap og samarbeid på tvers av språk og kulturer. I løpet av årene gruppa har eksistert har de hatt mange arrangementer, og tatt opp mange aktuelle temaer.

-Et av målene med Åpen dialogkafé er å få flere med flerkulturell bakgrunn til å avgi stemme på valgdagen, forteller Wenche. Dette er også en mulighet for folk til å komme sammen i en uformell og hyggelig setting og diskutere lokalpolitiske temaer.

Fereshteh, Izolda, Elena, Zubeida, Lina, Vian, Randa, Nemat, Fatima, Iman.

Møtet er åpent for alle, og noen av temaene for dialogkaféen er:

– Frafall i den videregående skolen
– Integrering
– Frivillig? – hva menes med frivillighet
– Kollektivtransport/byutvikling
– Svømmehall
– Universell utforming
– Hva er god helse?

På møtet vil det først holdes en rekke korte innlegg for å introdusere temaene, og så går man i grupper og diskuterer sakene.

-Vi fra kvinnegruppa vil fordele oss på gruppene og være vertskap og ordstyrere på hvert vårt bord, og hvert bord vil da representere et tema. Møtedeltagerne vil flytte seg fra bord til bord, og på den måten får alle som kommer på møtet snakket om alle temaene vi skal ta opp.

Kvinnegruppa håper mange tar turen til Frivilligsentralen denne torsdagen.

-Vi håper å se mange politikere på dialogkaféen, forteller Wenche, og satser på at alle de politiske partiene i Halden stille med en representant hver.

Torsdag 25. april altså dere, kom og snakk om lokalpolitikk mellom 18.30 og 20.30 på frivillighuset i Violgata 14.

Arrangementkomiteen for Åpen dialogkafé er:

Fatima Selman
Palwasha Kakar
Zahra Shahrokhi
Wenche Erichsen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer