Ingen ny leiekontrakt på Makø

Det er en nesten rørende enighet blant politikerne i Hovedutvalg for Samfunn og Kultur om at Makø er et viktig sted som friluftsområde med allmenn interesse. Men der stopper også enigheten.
Foto: Vibeke Julsrud

Når politikerne møttes onsdag kveld lå det to saker om Makø i sakspapirene. Den ene omhandlet en status for Makø som kommunens eiendom og var en oppfølging av vedtaket fra juni der politikerne bestilte en vurdering av ulike fremtidige løsninger for Makø. Den andre saken dreide seg om leiekontrakten som er på Makø i dag med Tore og Lene Amarius.

Historien om Makø starter i 1920. Da kjøper kommunen eiendommen og bruker den som feriekoloni. På slutten av 80-tallet avvikles feriekolonien og stedet brukes til rekreasjon gjennom 90-tallet. I 2000 kommer Tore og Lene Amarius inn på Makø som leietagere. De hadde opprinnelig en tidsbegrenset avtale, men den har gått videre og blitt en kontrakt uten tidsbegrensning.
Amarius har vært tydelig på at de ønsker å leie Makø videre.

I sakspapirene redegjør Rådmannen for eiendoms- og bygningsmassen på Makø.  Han peker på ulike utfordringer og muligheter. Konklusjonen er at Rådmannen ønsker at deler av bevilgningen som ble gitt til leirskolekonseptet, som ble skrinlagt, omdisponeres til en generell oppgradering av vann, avløp og bygninger på Makø. Kommunen ønsker å søke om fradeling av to hyttetomter for salg i området. I tillegg foreslår Rådmannen at det inngås leieavtale med eksisterende fastboende leietakere.

Men selv om Rådmannen anbefaler ny kontrakt med Amarius vil Yngve Milde fra Høyre det annerledes.
– Vi har ikke lyst til at Makø-saken skal bli en kasteball mellom politikere og administrasjon. Derfor foreslår vi nå at det skal utarbeides en mulighetsstudie av hva vi som kommune kan få til med Makø. Vi ønsker at stedet skal utvikles til det beste for Haldens befolkning, sa Milde. Han gjorde det dermed klart at flertallet i utvalget, bestående av Høyre, Venstre og Senterpartiet, ønsket å utsette en inngåelse av leiekontrakt.
– Løsningen når det gjelder utviklingen av Makø er ikke å hasteinvestere i nye toaletter. Det er vanskelig å investere i eiendommen uten at vi har en plan for hva den skal brukes til. Kan vi for eksempel ha noe samarbeid med Domino eller Frivilligsentralen? Mulighetene er mange.

14191745_10154387225101031_792559691_o

På den andre siden av bordet satt representantene fra Arbeiderpartiet og De Grønne.
– Jeg ble så glad da jeg leste i sakspapirene at Rådmannen ikke ville selge Makø. Vi må få det til å fungere der. Jeg syns synd på de som bor der i dag som lever i usikkerheten om det blir ny kontrakt, sa Mona Bråten.

– Vi kan ikke støtte en ny mulighetsstudie. Det blir bare en trenering av en sak som har gått altfor lenge. Vi støtter Rådmannens innstilling og ønsker at det skal skrives ny leiekontrakt, konkluderte Lars Pedersen Due med.

Jens Bakke i Senterpartiet etterlyste en strategi for Makø.
– Makø har seilt rundt i kommunens eiendomsmasse som ”en flyvende hollender” i mange år. Utfordringen er at det finnes ingen strategi for hva som skal være der. Den største verdien av Makø er som et friområde og der har vi et overordna ansvar som kommune. Er det riktig at vi bygger ut med nye tomter hvis friområdet er det viktigste for oss? Og hvem skal vi ha som samarbeidspartnere for utviklingen av Makø?

Vedtaket ble at politikerne bestilte en mulighetsstudie for å se på utviklingsmulighetene for Makø. Vedtaket ble gjort med et flertall bestående av Høyre, Venstre og Senterpartiet. Arbeiderpartiet og De Grønne stemte for Rådmannens innstilling. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer