HVOR SKAL VI FLYTTE NÅ?

For mindre enn to år siden flyttet Aktivitetssenteret fra Bergheim til Busterudgt. 3, St.Joseph. Der ble rus og psykisk helse samlokalisert, i nye fine lokaler som ble pusset opp for 11 millioner. Dette er en flott, sentral lokalisering, og her trives vi.

Nå er vi derimot bekymret. Vi har kjent til en stund at prosjektet «Nye Halden Bad» har innstilt på at den nye svømmehallen skal ligge der St.Joseph ligger i dag, og at dagens bygningsmasse følgelig må rives. De nevner riktignok at det finnes noen alternativer, men det er bare dette ene som er utredet. Innstillingen er også bejublet av både den politiske posisjon og opposisjon.

La oss skynde oss å si at vi selvsagt forstår at byen trenger en ny svømmehall, og det kan til og med hende at det forslaget som prosjektgruppa foreslår er det beste.

Når man etter hvert beveger seg fra forstudium og inn i beslutningsprosessen, da håper vi virkelig at man samtidig kommer opp med en plan for hvor vi som er på St.Joseph i dag skal flyttes hen. Vi vet jo at det ikke finnes flust med egnede kommunale lokaler igjen i sentrum, men ut av byen vil vi ikke en gang til. En lokalisering utenfor sentrum vil dessverre utelukke mange av brukerne, og det er det vel ingen som ønsker?

Vi er en gruppe som fungerer best når vi har stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Usikkerhet er det verste vi vet. Nå har usikkerheten begynt å bre om seg, og vi ville så gjerne at noen kunne berolige oss. Kan vi håpe på det?

Brukerrepresentantene på Aktivitetssenteret

 

Kommentarer

kommentarer