Hvor skal el-bilene parkere gratis?

For noen år siden innførte Staten avgiftsfritak for parkeringsavgift for el-biler på offentlige parkeringsplasser. Men fra 1. januar er det opp til kommunene å bestemme hvordan de vil håndtere dette.

1. januar 2017 trer ny parkeringsforskrift i kraft og i den forskriften er det ikke lenger et generelt avgiftsfritak for el-biler. I stedet er det lagt opp til at kommunene selv skal få bestemme hvordan de vil håndtere dette.
Når politikerne i Hovedutvalg for Plan, teknisk, landbruk og miljø møtes den 18. oktober får de saken på bordet og de må avgjøre hvordan dette skal gjøres i Halden.

Halden sentrum har to parkeringssoner. I sone 1 er det 500 plasser og i sone 2 er det 385 plasser.
I sakspapirene skriver Rådmannen at det er ønskelig at Halden kommune bidrar til å øke el-bilandelen i Halden. Argumentene er at det bidrar til en bærekraftig klimapolitikk og at det bedrer lokal luftkvalitet.
– Rådmannen vil derfor anbefale at offentlige p-plasser brukes som et insentiv for å øke el-bilandelen.

Det er ingen tvil om at parkeringsavgifter gir betydelige inntekter til kommunen. De siste 3 årene har inntektene vært omtrent 6,3 – 6,4 millioner kroner.

Rådmannens forslag til politikerne er at Halden kommune innfører betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser i parkeringssone 2. Fritaket skal gjelde fra 1.januar 2017.

skjermbilde-2016-10-12-kl-21-53-58

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer