Hvem trenger krisesenteret?

Fylkesmannen i Østfold kartlegger krisesentertilbudet til utsatte grupper. I Halden meldes det at det er lite behov for krisesenter til menn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiske lidelser. 

I Norge er det 46 krisesentre fordelt over hele landet. Et av dem ligger i Halden, Eva Krisesenter, og har kapasitet på 4 hybler. Når Fylkesmannen i Østfold nå kartlegger behovet for krisesenter sier Halden kommune at det er lite behov.
Halden kommune hadde en leilighet dedikert til voldsutsatte menn, men den ble aldri brukt.
– Nå henvender vi oss videre til andre kommuner, hvis det er behov, skriver enhetsleder Sissel Beate Lund. Når det gjelder voldsutsatte med nedsatt funksjonsevne har ikke kommunen hatt noen henvendelse på minst 15 år.
Fylkesmannen ønsket også tilbakemelding vedrørende voldsutsatte mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiske lidelser.
– Vi har ikke noe tilbud til de som har et alvorlig rus- og psykiatriproblem. Vi har klart å skaffe hjelp til denne gruppa på annen forsvarlig måte.

Mona Bråthen har vært daglig leder ved Eva Krisesenter i mange år og bekrefter at de sjelden har henvendelser fra menn som trenger hjelp.
– De som henvender seg vil som regel bare ha en samtale. Menn har nok behov for krisesenter på lik linje med  kvinner, men terskelen for å be om hjelp er nok ganske høy, forklarer hun. Hun mener voldsutsatte som også har rus- og psykiatriproblemer må få et eget tilbud utenfor dagens krisesenter.
– Vi hjelper til så de får den hjelpen de trenger. Disse menneskene må få et eget tilbud og det er noe som blir drøftet.

Fakta om krisesenter i Norge:
I 2015 bodde 1918 personer på krisesentrene. Det har vært en økning i antall dagbrukere og antall dagsbesøk dette året, med 2447 dagbrukere og 9744 dagsbesøk (mot 2373 dagbrukere og 9152 dagsbesøk i 2014). De fleste hadde vært utsatt for alvorlig vold over lengre tid. Det vanligste er å bli utsatt for psykisk vold eller trusler om vold og fysisk vold.

De aller fleste som oppsøker krisesentertilbudene er kvinner. Etter innføringen av krisesenterloven i 2010, som pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud også til menn, har det imidlertid vært en tredobling av antall mannlige beboere. I 2015 bodde det 125 menn på krisesentrene.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer