Hvem skal lære elevene å svømme?

I oktober 2015 fikk Halden Svømmeklubb en forespørsel fra Halden kommune om å gi tilbud på 1050 timer konsulentbistand til svømmeundervisning i kommunen. Tilbudet ble utarbeidet, men så ble det stille fra kommunen. Midtveis i juni fikk de plutselig beskjed om at kommunen styrker svømmeundervisningen med egne ansatte, og nå reagerer Halden Svømmeklubb på manglende dialog og tilbakemelding.
Foto: Halden Svømmeklubb

For skoleåret 2015/2016 ble det innført nye kompetansemål for svømming, selvberging og livredning. Kompetansemålene er fordelt på 4.trinn, 7.trinn og 10.trinn. I tilbudet til Halden kommune beskriver Halden Svømmeklubb hvordan de mener kompetansemålene kan nås, og hvilke erfaringer de har med svømmeopplæring.
– HSK mener at den første grunnleggende svømmeopplæringen bør gjennomføres på alle de fire første trinnene. Vår erfaring tilsier at det tar ca. 45 timer fra en elev på 1.- 4. årstrinn starter med vanntilvenningen til vedkommende er svømmedyktig. En undersøkelse foretatt av Norges Svømmeforbund i 2007 konkluderer med ca. 40 timer, skriver de.
For å utføre grunnleggende svømmeteknikker etter 7.trinn anslår de at de fleste barn vil trenge minimum 20 timer med øvelse. Når det gjelder 10.trinn mener de at 15 timer er et minimum.
Totalt anbefaler Halden svømmeklubb at elevene i Halden får minimum 90 timer i vann gjennom sin tid i grunnskolen.
– Dette vil gi oss barn og ungdommer som er trygge, kompetente og ansvarlige i og rundt vann, oppsummerer de i tilbudet.

Halden Svømmeklubb ga i desember 2015 et tilbud til kommunen på 1050 timer konsulentbistand med 150 timer for- og etterarbeid til 690 000.-.

Så ble det stille, og svømmeklubben fikk verken tilbakemelding på tilbudet eller tilbud om å gå i videre dialog.
15.juni sendte leder i svømmeklubben, Per Forsstrøm, en mail til leder for Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, Roar Lund, der han orienterte om at svømmeklubben nettopp hadde fått beskjed fra Lill Stende i Halden kommune om at tilbudet ikke var aktuelt.
– Er det virkelig så enkelt, ingen form for dialog eller forhandlinger, bare et avslag fra en ansatt i kommunen, uten at politikerne som ba om utredningen om muligheten for hjelp fra svømmeklubben blir forelagt vårt tilbud?
Vi har lagt ned et stort arbeid i å utdanne instruktører og har et meget bra opplegg når det gjelder svømmeundervisning. Vi finner det derfor litt underlig at vi ikke blir brukt som samarbeidspartnere / rådgivere i denne prosessen, skriver Forsstrøm i mailen.

Kandusi.no har vært i kontakt med saksbehandler i Halden kommune, Lill Stende. Hun kunne fortelle at kommunen jobber med et svar på henvendelsen fra Halden Svømmeklubb.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer