Hvem skal flytte inn?

Høsten 2015 skrev Halden historiske samlinger i et nyhetsbrev at de kunne se for seg et nytt museum i Fayegården. Et drøyt halvår senere får politikerne i Formannskapet en sak på bordet om fremtidig disponering av Fayegården, der flere løsninger skisseres.

Fayegården i Halden sentrum har stått mye ubrukt etter at Kommunalavdeling Teknisk i Halden kommune flyttet derfra i 2014. Kommunen har et ønske om at bygget kan brukes av andre virksomheter. I sakspapirene er det flere muligheter som blir beskrevet.
En av dem er et samarbeid med Østfoldmuseene, som Halden historiske samlinger er en del av.
– Halden kommune har over tid hatt et lavere (forholdsmessig) tilskudd til Østfoldmuseene, enn de andre kommunene som er med i stiftelsen. Østfoldmuseene har over tid bedt om en økning av tilskudd, noe Halden kommune ikke har klart å prioritere i sine årsbudsjett, står det i sakspapirene.
Der skriver også rådmannen at det er ønskelig å se på tilskuddet til Østfoldmuseene, økt aktivitet på nordsiden og en hensiktsmessig bruk av Fayegården i én sammenheng. Foreløpige beregninger gjort av kommunen viser i midlertidig at samlet tilskudd vil bli høyt.
Halden kommunes tilskudd til driftsstøtte til Østfoldmuseene er 300 000,-. I følge sakspapirene må Fayegården rehabiliteres for nesten 9 millioner kroner før det kan tas i bruk. Med dette som utgangspunkt skriver rådmannen at Fayegården vil ha en kostnad på 1,5 millioner i året som da må anses som en leiekostnad for Østfoldmuseene, og som vil kunne inngå i økt driftstilskudd.

Et annet alternativ som nevnes er en kombinasjon av Frivilligsentralen og et ”Makers Space”. Det er ingen hemmelighet at den store aktiviteten ved Frivilligsentralen har en behov for større lokaler. Ved en flytting fra dagens lokaler i Violgata til Fayegården, ser Rådmannen det som en mulighet å selge bygningene i Violgata.
Det skisseres også en mulighet for å etablere ”Makers Space” sammen med Frivilligsentralen. I sakspapirene beskrives konseptet som en inkubator for kreative næringer/prosjekter som befinner seg i grenselandet mellom det kommersielle, det offentlige og idestadiet.

Politikerne i Formannskapet skal behandle saken 8.juni.
Rådmannen foreslår at kommunen skal arbeide videre med en mulig langsiktig leieavtale med Østfoldmuseene, parallelt som man jobber med alternativet Frivilligsentralen/Makers Space.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer