Hva skjer med Tistedal barnehage?

Siden i sommer har Tistedal barnehage stått tom. Men hva skjer med bygget og tomta? 

Det er flere som har henvendt seg til kommunen med spørsmål om hva som skjer med barnehagen, både privatpersoner og næringsdrivende. Svaret fra kommunen er at eiendommen skal omreguleres.

I en referatsak i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur tidligere i høst redegjorde Rådmannen for kommunens planer. Eiendommen er pr. nå regulert til trygdeboliger/barnehage.
– Rådmannen vurderer det dit hen at en omregulering til boligformål er hensiktsmessig. Et slik formål vil omfatte ikke bare private boliger for salg i markedet, men også samlokaliserte boliger, boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og boliger for flyktninger, skrev Rådmannen i sakspapirene.

Maria Hanto, juridisk rådgiver i Halden kommune, svarer en av de som har stilt spørsmål om eiendommen at kommunen ikke har avklart regulering eller bruk enda.
– Det foreligger ingen planer om å rive bebyggelsen. Det er heller ikke avklart hvilke type bolig som er aktuell. Det er heller ikke avklart om eiendommen skal selges eller utnyttes i egen regi, skriver hun. Hun antyder at en omregulering av eiendommen vil ta et års tid.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer