Hva skjer med Møllemesterboligen?

Ved Saubrugs ligger den gamle Møllemesterboligen fra 1859. Bygningen har tidligere huset møllemesterfamilien Arneberg og vært øvingslokale for byens unge musikere. Fortidsminneforeningen har tatt initiativ til at bygningen må restaureres før den bokstavelig talt faller ned.
Foto: Nina Røsnæs

Den gamle Møllemesterboligen på ”Porsnesøya” er ikke en hvilken som helst eldre bygning i Halden. Den er blant Norges eldste gjenstående bolighus i sveitserstil og den er rikt dekorert. Fortidsminneforeningen har et varmt hjerte for eldre bygg og de har tatt initativ til et samarbeid mellom flere aktører for at ikke huset skal ramle ned.
– Vi har etablert et samarbeid mellom Norske Skog, Fylkeskonservatoren og foreningen for å se på mulighetene for å redde dette helt spesielle huset fra nåtidens akselererende forfall. Det er Norske Skog som eier huset og Fylkeskonservatoren har nettopp sendt en henvendelse til dem, forklarer Ola Berglund i Fortidsminneforeningen.

Brevet fra Fylkeskonservatoren beskriver Møllemesterboligens historie og verdi.
–  Den er rikt og noe særpreget dekorert, spesielt med sine utskårne sperrestøtter på byggets langvegger. Gavlveggen mot byen (vest) har en klassisk veranda med tidsriktig detaljering. I begge gavlspissene fikk byggherre Peter Anker montert sine initialer og husets byggeår 1859 i smijern.

Mølle
Foto: Fortidsminneforeningen/Halden historiske Samlinger.

Fylkeskonservatoren deler Fortidsminneforeningens bekymring for forfallet, men mener likevel at det er håp. Det har vært to befaringer, en i februar og en i mai 2015, og allerede den gangen ble det konstatert at forfallet hadde kommet langt.
– Overraskende nok ble det funnet lite råteskader i bygningen, så en restaurering vil være mulig, uten for store utskiftninger av bygningselementer. Dette skyldes nok at taket og takbelegget har vært vedlikeholdt, og er i relativt god stand. Forøvrig hadde bygningen få eller ingen setningsskader, skriver fylkeskonservator Morten Hanisch.
– Med bakgrunn i bygningens alder og ovenstående historikk, har Fylkeskonservatoren vurdert Møllermesterboligen til å ha særdeles høy verneverdi, både som enkeltobjekt og som en viktig del av den lokale kulturhistorien. Det anbefales på det sterkeste at bygningen bevares og restaureres der den står, og at hele eiendommens tomteareal blir liggende som hage til boligen.

Med andre ord – det er nå opp til Norske Skog hva de vil gjøre, og Ola Berglund i Fortidsminneforeningen er realistisk og optimistisk.
– Vi håper at den henvendelsen kan bidra til fortgang i saken for dette haster.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer