– Hva skal vi gjøre med Torvet?

Den siste tiden har vi på kandusi.no hatt flere artikler om Torget. Vi ønsker å fortsette fokuset på dette.

Denne gangen med et innlegg fra Halden Arkitektkontor.

***

– Hva skal vi gjøre med Torvet?

Først og fremst foreta en «stor-rengjøring», opprydding og rensking av fremmedelementer og «støy» som ikke hører hjemme der.
Vi bli må få fram i bevisstheten at det er ganske viktig for oss hvordan det ser ut og fremstår. Slik det ser ut nå – sier vi egentlig i klartekst at vi ikke bryr oss noe særlig. Litt rart – siden dette topper listen over byens mest fotograferte byrom – gjennom alle tider.
Vi må fjerne alle asfaltlapper og betong – stelle sår i stensettingen, og få på plass granitt-kantstener og med ordentlig og bevisst kantsetting for øvrig. Vi har en stolt stenhuggertradisjon som må få komme til uttrykk her.
Vi må også ha det historiske blikket i bunnen – samtidig som vi må tenke på universell utforming (tenke på svaksynte og bevegelseshemmede).
På Torvet MÅ det være høy KVALITET og ikke lappverk. Det er et felles ansvar vi alle har for vårt ypperste byrom og samlingsplass. Trivelige byrom inviterer folk. Stygge/ dårlig vedlikeholdte byrom virker avvisende og øker hærverket – den sosiale kontrollen lider.

Så må vi bli enige om noen «kjøreregler» for hva Torvet skal være, og hvordan det skal brukes; Det sier seg vel nesten selv at det skal og må være byens storstue og desiderte samlingspunkt. Ingen uenighet om det.
Dermed må det være fleksibelt – ikke låst med mye «fast innredning.» Det kan vi ha i Busterudparken.

På et torg skal det være liv og røre – det har alltid vært en blanding av kjøretøy, mennesker, vogner og boder i det daglige. Ved de store anledninger ryddes byens torg; det er en festival, musikk, 17.mai, eller felles feiring eller markering for innbyggerne. Men det skal IKKE være en permanent parkeringsplass. Det er rett og slett for galt!

Torvet må settes inn i bysammenhengen (kontekst) – altså hvordan det forholder seg til den store bystrukturen; Fredriksten, Storgata, sidegater, Wiels Plass, brua/ byaksen og Indre Havn/ sjøfronten.
Og «veggene» – altså bygningene som omkranser og skaper Torget.
Alt dette er det som gir Torvet identitet og særpreg.

De eldre flyfotoene viser på en grei og oversiktlig måte en inndeling/ sonedeling av Torvet, og akser/ linjer og løp. Å være klar over dette, og ta hensyn til dette, kan hjelpe oss videre.
Det ser ut som vi har glemt det?

Halden Arkitektkontor 

Kommentarer

kommentarer