Hva gjør vi med blindtarmen Halden?

Onsdag 20. oktober inviterer Historielaget Haldens Minder til temakveld i Fredrikshalds teater, kl. 19: «Hva gjør vi med blindtarmen Halden?». Svein Olav Hansen innleder om Haldens byutvikling. Politikere, utviklere og planleggere inviteres.

Svein Olav Hansen vil innlede med å trekke opp noen historiske linjer i byutviklingen de siste 100 årene, før vi slipper til panelet bestående av to tidligere ordførere, Per Kristian Dahl og Thor Edquist, nåværende varaordfører Linn Laupsa, arkitekt Erik Vitanza fra Halden Kommune, arkitekt Simon Øien fra Mad arkitekter samt eiendomsutvikler Trond Østby, og deres syn på situasjonen i dag og hvordan vi kan gjøre Halden mer attraktiv som by. Deretter blir det en menings- og ideutveksling mellom paneldeltakerne og publikum.

Her er vår bakgrunn og begrunnelse for å ha satt et slikt møte på dagsorden:
Historielaget Haldens Minder er spesielt opptatt av hvordan det kan skje en positiv utvikling i sentrumsnære områder i Halden. Hva er det som kan gjøre Halden sentrum til et kompakt og hyggelig bysentrum? Halden sentrum har potensiale til å bli både unikt og attraktivt, og vi ønsker at sentrum skal bli et sted flere mennesker vil bosette seg!

Gjennom de siste 40-50 årene har Halden kommune i utpreget grad blitt en desentralisert by, med eneboligområder lengre og lengre borte fra sentrum. Dette har ført til en forringelse og stagnasjon i de indre bydeler. Svært få mennesker flytter inn til det vi kan betegne som byens sentrum. Faktum er at gjennom disse årene, har folk flyttet ut av sentrum, ut til perifere og spredte boligområder. Dette har skapt en mengde utfordringer når det gjelder bygging og drift av skoler, drift av helsetjeneste for eldre og uføre, et stadig dårligere kollektivt transportsystem, og ikke minst en skremmende avhengighet av bil. Bysentrum har samtidig blitt forringet, i og med at folk bosetter seg langt unna, og som en følge av dette må folk bruke bil til daglige innkjøp, til kjøring av barn/elever til og fra barnehage og skole og ikke minst til kulturelle og sosiale aktiviteter.

Visstnok skal Halden være av de byene i landet som har gjort seg mest avhengig av bil for folks gjøren og laden. Dette har også ført til at i Halden sentrum er det bilen som er prioritert framfor myke trafikanter. Vi observerer også at kommunenes hjemmesykepleie-biler surrer som en bisverm på høylys dag, på alle sine turer til og fra sentrum til periferien for å utføre sine tjenester. Den spredte bosettingen fører også til at byens restauranter, utelivsnæring og kulturtilbud i liten grad blir brukt. Folk «koser seg» heller hjemme i kjellerstua om vinteren og bak tuja-hekken om sommeren.

Store deler av uka og dagen/kvelden er f.eks. gågata og torget folketomt, for ikke å snakke om «kulturkvartalet», og Brygga Kultursal går med solid underskudd år etter år.Vi må nå dessverre konstatere at det også er stagnasjon i befolkningstallet i Halden Kommune på tross av godt tilrettelagte eneboliger/barnevennlige leiligheter i landlige omgivelser langt fra Halden sentrum. Hva kan det komme av at Halden er blitt en stagnasjonskommune, til forskjell fra kommuner som Moss, Fredrikstad, Sarpsborg – og ikke minst Hamar. Hamar er nøyaktig like langt unna Oslo sentrum som Halden, både på vei og jernbane – og bomavgiftene er det mangedobbelte fra Hamar til Oslo som fra Halden til Oslo. Hvorfor flytter folk fra Oslo til Hamar, men ikke til Halden?

Vi tror dette har sammenheng med en manglende sentrumsnær boligutbygging og markedsføring av Halden som by. Vi tror mange har inntrykk av at Halden er en søvnig og trist by med liten appell til urbane mennesker.

Som historielag, med en viss oversikt over byens mangfoldige historie, bekymrer vi oss for stagnasjonen vi ser framtre. Det har vært vanskelige tider før, også, men da har likevel folketallet ikke stagnert. Norge som nasjon opplever heller ikke stagnasjon. Det er gode tider for utvikling og innovasjon Norge.  Vi har tre større bedrifter, dessverre med relativt liten grad av lokalt forankret forskning knyttet til lokalmiljøet. Vi vet det foregår noe spennende ved Smart Innovation på Remmen, kanskje også ved IFE, men dette kommer dårlig fram i markedsføringen av Halden.

Det virker også som om Høgskolen i Østfold på Remmen, i liten grad greier å få ansatte til å bosette seg i Halden. De pendler heller fra Fredrikstad/Nedre Glomma og Oslo til Remmen, eller har hjemmekontor i sine respektive kommuner. Vi greier dessverre bare i liten grad å tiltrekke oss mennesker med god utdanning og spenstige ideer. Slik kommer vi lett inn i en ond sirkel, med en kraftig økende eldrebefolkning og liten tilvekst av yngre mennesker, som vil etablere seg i Halden.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Kari Stenbock, Bjørn Roald Larsen og Olav Kolstad

Og her er en lenke til en interessant byutvikling når det gjelder Hamar.

 

Kommentarer

kommentarer