Hva gjør din politiker?

Leserinnlegg fra Dagfinn Stærk

Halden Arbeiderblad har kartlagt den politiske møteaktiviteten og politikernes godtgjørelser. Det er bra at lokalavisa setter søkelys på dette. Men som en naturlig oppfølging kommer spørsmålet: Hva gjør din politiker?

Som lokalpolitiker har jeg erfart at ansvaret ved å være politisk tillitsvalgt går lenger enn å delta på politiske møter og lese de tilhørende sakspapirene. Som politiker blir jeg – og andre – stadig invitert til diverse møter, som ikke utløser noen møtegodtgjørelse, men som allikevel er viktige å være med på for å være orientert om det som skjer i lokalsamfunnet. I tillegg kommer initiativ vi selv tar til å besøke ulike steder og samtale med forskjellige personer.

Hva gjør din politiker? Du har valgt ham/henne til å være din tillitsvalgte, men hvordan følger de det opp? Mer fremtredende verv de har, mer bør velgerne også kunne forvente av dem. Noen forteller stadig på Facebook hva de gjør, men mye informasjon om politikerarbeidet blir nok mest formidlet internt på partimøter. Men vi politikere bør kunne svare for oss når vi blir spurt. Så ta kontakt og spør!

Ved tilbakeblikk på årets kalender teller jeg for min egen del 25 ulike oppgaver utenom offentlige møter og gruppemøter. Ingen av disse utløser altså møtegodtgjørelse. En del av disse er møter med administrasjonen (næringsutvikling og kultur), noen er markering av åpning (som Senter for rus og psykiatri), noen er befaringer (f.eks. før Tons of Rock), noe er omvisning på arbeid i lokalsamfunnet (som besøk på Østerbo Evangeliesenter), noe er ledd i den politiske prosessen (som gjennomgang av kvalitets- og utviklingsrapporten for skolen) og noe er deltakelse på arrangementer (som Flere Farger). Dette er eksempler for min del. Andre politikere kan nevne slike og andre eksempler.

Spør din politiker hva han/hun gjør. Ta kontakt og si din mening om det som opptar deg. Mer ansvar politikeren har, og mer politikergodtgjørelse vedkommende får, mer bør vi også kunne svare for hva vi gjør – og mer bør vi ta oss tid til å lytte til våre velgere. Så hva gjør din politiker?

Dagfinn Stærk

Gruppeleder KrF m.m.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer