Hva er konsekvensene av kuttene på SFO?

I Haldenskolen er det 751 barn som går på Skolefritidsordning. Leder i Fagforbundet Halden, Bente Helle Quanfouh, er bekymret for hva Halden kommune tilbyr disse barna fremover. 

På Halden kommunes nettsider står det beskrevet hva SFO er og skal gjøre.
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.

I kommunens årsmelding for 2015 står det at det gikk totalt 2477 elever i barneskolen i Halden og av dem gikk 751 på SFO. 
De siste månedene har diskusjonen om SFO og forslaget til SFO-vedtekter stått i fokus. Men hvordan er hverdagen for barna i SFO?

Bente Helle Quanfouh forteller om medlemmer som melder om trange kår og hektiske hverdager.
– Ofte blir det ikke satt inn vikar ved sykdom. Personale flyttes på og får ikke anledning til å fullføre prosesser og opplegg med elever. Ansatte forteller at mange aktiviteter i SFO faller bort og det blir bare tilsyn.

Hun opplever at politikerne snakker om at det skal bli bedre kvalitet i skole og SFO, men at bemanning samtidig reduseres og det er innkjøpsstopp.
– Hva er det vi skal velge bort når det allerede er så lite? Vi ser at det blir færre ressurser til enkelte barn og de blir satt i større grupper. Konsekvensen er at de som allerede sliter ofte får det enda vanskeligere i større grupper. På SFO er det snart ikke midler til innkjøp av leker og materiell. Det fører til mindre aktivitet og dårligere kreativ utvikling, forteller hun.

Hun utfordrer gjerne politikerne til å svare på hvordan man kan drive en forsvarlig opplæring i skolen og skape en meningsfull hverdag på SFO med pedagogisk innhold med de rammene som er nå.
– Det må komme tydeligere frem hva konsekvensene av de økonomiske rammene er, for konsekvenser er og blir det.

Kommentarer

kommentarer