– Hva er det Halden venter på?

Hall-saken fortsetter å rulle videre, og nå ser det ut som om saken kommer til Kommunestyret 12.mai. 
Vi deler her presentasjonen fra Hall-gruppa slik at alle kan se hva som er gjort, og hva de ønsker fremover.

I Hovedutvalg for undervisning og oppvekst sitt møte 20.april  siden holdt Erlend F. Lund fra Hallgruppa en presentasjon av forslaget til ny flerbrukshall. Budskapet hans var krystallklart.
– Det haster!

I etterkant av møtet har det vært flere diskusjoner om hvorvidt det haster så mye som Hallgruppa mener, om kommunen må ta over byggene til Risum vgs for å realisere hall på Os sammen med Halden vgs, om det egentlig trengs et nytt vedtak og om det må bevilges midler til prosjektering nå.

Varaordfører i Østfold fylkeskommune har avvist argumentet om at fylket har stilt krav til at kommunen må ta over byggene på Risum. Hun reiser derimot en annen problemstilling om kravet til hastverk.
– Vi har vært klar på at vi ønsker positiv dialog. Hele tiden. Vårt eneste problem er behovet for en rask avklaring, ellers så må vi bygge hall på Porsnes selv, sier hun.

Ordføreren har tirsdag morgen lagt ut et nytt innlegg på sin facebookside vedr hall og fremdrift.
– Administrasjonen har hatt flere møter med fylkets administrasjon for å følge opp budsjettvedtaket fra desember, om å gå i forhandling med fylket om felles hall på Os. Noe nytt vedtak, slik noen ønsker seg, er altså ikke nødvendig, skriver han.
Han kommer også med ny informasjon vedrørende dialogen mellom kommunen og fylkeskommunen, uten å skrive hva det dreier seg om.
– Det påstås at fylket venter på Halden. Men det kan også tenkes at Halden venter på noe fra fylket, for å få svar på hva som skal til for at de blir med på prosjektet. Det endelige svaret om det har ikke kommet fra fylkets administrasjon enda.

Samtidig som ordføreren skriver at han sitter på denne informasjonen, skriver han er det er administrasjonene som skal forhandle, ikke politikerne.

13007111_1255682581128094_4037195419744838325_n

Erlend F. Lund i Hallgruppa. 
Foto: Halden Arbeiderparti

Erlend F. Lund i Hallgruppa er glad for presiseringene fra fylkeskommunen om Risum vgs og hastverk.
– To store mulige kompliserende faktorer, salg av Risum og en eventuell motstand i fylkeskommunen, er dermed ettertrykkelig ryddet av veien. Dette gir de beste forhold for Halden Kommune til å få fart i prosessen.

Han uttrykker også bekymring for midlene som er satt av til en utredning av 1-10 trinns skole på Os og ny idrettshall. I Kommunestyremøtet i desember 2015 ble det satt av 500 000,-.
– Det er en bekymring at resultatet av en utredning er dårlig definert. Arbeidsgruppa og idretten er bekymret for at utredningen fører til generelle og lite konkrete uttalelser, når vi vet det er nødvendig med konkret prosjektering. Alt fra undersøkelser om grunnforholda på tomta til arkitekttegninger, arealavsetning og reguleringskrav som igjen gir grunnlag for en kvalitetssikring av faktiske kostnader, forteller Lund.
– Hallgruppa hadde en målsetning og forventning om at man på dette tidspunktet, midten av april, var kommer langt i prosjekteringen av ny idrettshall. Det er en bekymring at vi ikke kjenner status og ikke vet hva det egentlig jobbes mot. Vi vet ikke om det blir en generell uttalelse eller prosjektering av hallen.

Lund er bekymret for at Kommunestyrets medlemmer ikke er blitt oppdatert.
– Kommunestyret er en bestiller av oppdraget gjennom sitt vedtak. Det er en bekymring at over 75 % av tiden er løpt uten at Kommunestyret har oppdatert seg på en tidsplan og status på fremdrift i prosessen og at Fylkeskommunen etter så lang tid sier at de venter på Halden.

Hallgruppens presentasjon

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer