Hva er BY-parken?

Jeg tror det er på sin plass med litt informasjon om det største satsningsområdet til Kirkens Bymisjon i Østfold noen gang. Det skjer ved jernbanestasjonen i Halden og skal være et tilbud for alle, men hovedfokuset er barn og ungdom.

Det hele startet høsten 2016, da åpnet Kirkens Bymisjon en ungdomsklubb i det som har blitt Kafé Møtestedet på Halden stasjon. Det ble fort klart at lokalene var for små og dårlig egnet til aktiviteter som bordtennis, biljard og ellers energiske ungdommer. Da oppstod drømmen om Godshuset, som ligger 10 meter unna kafeen. Man trenger ikke store fantasien for å se at dette forfalne bygget hadde et stort potensial, rett og slett en liten perle i hjerte av byen. Dessverre er 2/3 av bygget ubrukelig og trenger stor restaurering, men det kan man tross alt gjøre noe med.

Etter litt brevveksling og samtaler med Bane NOR, som hele tiden har vært positive til prosjektet, og med overveldende superhjelp fra Halden arkitektkontor, har vi kommet så langt at denne drømmen er på vei til å bli en realitet. Når jeg ser det engasjementet som finnes i byen, så må dette bare bli en suksess. Alt fra sjefen sjøl, ordfører Thor Edquist, til Arbeiderpartiet som har sendt støtteskriv, så tror jeg det er entverrpolitisk enighet om at BY-parken vil være bra for alle innbyggerne. Den skal kunne brukes av alle, og det på flere områder.

Min erfaring med Ungdomsprosjektet etter snart tre år, er at ungdommene trenger arenaer hvor de kan utfolde sin energi etter skolen. Så BY-parken ungdomsklubb vil være et tilbud på ettermiddag/kveldstid, gjerne syv dager i uka, med aldersregulerte dager og tider.

Ungdomsklubben hadde perlekveld til inntekt for kreftsaken i juni i fjor. Her har de rigget seg til i kaféen. Trond har lenge drømt om mer plass til ungdommene i klubben.

Det er 1200 ungdommer som dropper ut av videregående skoler i Østfold hvert år. Årsakene er mange, men fakta er at Oppfølgingstjenesten har kun 45 tiltaksplasser til dem, og da sier det seg selv, at her må vi sette inn større ressurser. Jeg har sagt det så mange ganger nå, men gjentar gjerne hvor kostbart det vil være for kommunen hvis vi ikke får ungdommene tilbake på rett spor. Ifølge NHO vil det koste 12-15 millioner hvis man blir avhengig av sosiale ytelser i 40 år. Dette burde i større grad vektlegges av politikerne, som må se hvor viktig det forebyggende arbeidet er for et samfunn. Havner de unge i rus og kriminalitet, da snakker vi om helt andre beløp.

Kirkens Bymisjon i Halden ønsker å skape arenaer på dagtid for ungdommene. Vi ser dette er en mangelvare mange steder i Norge. Hva har ungdommer av tilbud, som kanskje må vente i 6-8 måneder på neste skoleinntak? Hvor skal de være i mellomtiden? Hjemme under dyna, hvor døgnet blir snudd på hue, man blir deprimert og finner negative miljøer med rus og kriminalitet?

BY-parken skal drives av ungdommene på dagtid. Skattekammeret som låner ut gratis sportsutstyr skal få en sentral plass i Godshuset og kan være en arbeidstreningsplass for ungdommer. Det samme skal gjelde for konferansedelen, BY-scenen og musikkrommet. Vi skal skape steder som opprettholder rutiner, sosialisering og mestring i påvente av andre løsninger. Det vil gi dem mestringsfølelse og selvtillit, slik at de unge vil ha større mulighet til å lykkes med sine mål.

Slik ser Halden arkitektkontor for seg BY-parken: 

Selve grøntarealet rundt Godsbygget håper vi kan bli regulert til en offentlig park av Halden kommune. Vi trenger en grønn lunge på sydsiden, det nærmeste er festningen eller Busterudparken på nordsiden, og det er langt for mange eldre som er dårlige til beins. Det bor mange pensjonister langs havna og da vil BY-parken være et kjærkomment tilbud. For småbarnsfamilier vil det være barnevennlig områder med aktivitetsmuligheter, eller at man bare vil sole seg en vakker sommerdag.

Den flotte utescenen, som for øvrig er tenkt å være en mobil løsning som kan brukes andre steder i byen, for eksempel Busterudparken og festningen, vil gjøre parken til et levende område. Hva som kan fremføres av konserter, teateroppsetninger og annet gøy, er det bare opp til kreativiteten å bestemme. BY-scenen kan ha over 1000 tilhørere på grøntområde rundt, noe som gjør den attraktiv for mange artister og arrangementer. Her vil det være naturlig å ha et godt samarbeid med kulturlivet i Halden.
BY-scenen skal selvsagt driftes av ungdommer, som kanskje finner interesse for lyd, lys eller scenekunst, som igjen kan styrke deres muligheter i fremtiden.

Det er mye som ikke er fastsatt med BY-parken, av erfaring vet vi at noe blir til underveis og her har det allerede kommet mange gode forslag fra haldenserne. Alt fra kunstutstillinger til kompasskurs, generasjonsmøter, grillmuligheter og mye annet. Kirkens Bymisjon vil at alle i Halden skal være med, fordi den bygges for alle og skal være til det beste for byen vår.

Hvis Bane NOR og Halden kommune blir enige om en regulering av grøntarealet, vil kostnadene til Godsbygget ligge i overkant av 15 millioner. Her vil Bane NOR dekke kostnader ved tak, fasade og ventilasjon, mens vi skal bygge innsiden. Dette vil utgjøre 8 til 10 millioner som Kirkens Bymisjon må samle inn på en eller annen måte.

Vi har allerede fått en million kroner av Berg Sparebank, en halv million fra en anonym giver, Petter «Uteligger» har vært raus og det har flere andre også vært, for eksempel Halden Atletklubb som ga 5000,- kroner til BY-parken. Det er mye penger for en liten klubb som kanskje hadde trengt de best selv, men det er ikke slik HAK-leder Harald Bjerge ser det; – En av de viktigste oppgavene til en idrettsklubb er å gi ungdom noe meningsfylt.

Petter «uteligger» var på juleavslutningen til ungdomsklubben før jul, og donerte penger til BY-parkprosjektet.

Kirkens Bymisjon er helt avhengig av store og små bidrag for å realisere BY-parken. Vi er helt sikker på at den vil være helsebringende for kommunen og kanskje et forbilde for andresteder i Norge. Det mest samfunnsøkonomiske vi kan gjøre er å løfte unge mennesker opp fra utenforskapet og tilbake til fellesskapet. Derfor trenger vi arenaer som BY-parken, hvor man kan utvikle sine egenskaper til det beste for seg selv og sine omgivelser.

Trond Henriksen – Satser på fremtiden!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer