Høyre har tro på behandling og rehabilitering

Foto:  Østfold Høyre

Vi har tro på behandling og rehabilitering og ikke bøter i tusenkronersklassen som en rusmisbruker ikke kan betale.

Høyres landsmøte markerte i år et linjeskifte i den norske ruspolitikken. Nå vil vi «overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten», altså skal narkotika avkriminaliseres. Det mener jeg er en svært gledelig utvikling. Forskning og internasjonale organisasjoner har i flere år gjort det klart at dette er veien å gå.

Å flytte oppfølgingen av rusbruk fra justis- til helsesektoren vil ha en rekke positive virkninger. Det vil også redusere problemet med at de som velger andre rusmidler enn alkohol og tobakk støtes ut av det gode selskap. Det åpner samtidig for en mer tilpasset oppfølging av dem som har et problematisk forhold til rus.

Flere har tatt til orde for at de setter pris på de endringene Høyre nå gjør for å bedre rusomsorgen. I dag er det mange som ikke finner seg til rette i rusbehandlingen fordi reglene er for rigide. Høyre tar nå norsk ruspolitikk flere steg i human og faglig retning.

Å ha et rusproblem er en stor utfordring og belastning for den enkelte og de pårørende. For Høyre er det viktig å ha en verdig rusomsorg og et mål om at ingen skal dø av overdose. Derfor må rusfeltet prioriteres. Det er også viktig at ingen skal tvinges til å ta medisiner så lenge det finnes andre måter å gi nødvendig omsorg og behandling på. Derfor har regjeringen pålagt alle helseregioner å etablere et medikamentfritt tilbud til psykisk syke.

Høyre-Frp regjeringen hadde som mål at ventetiden på rusbehandling skulle ned. Økt innsats siden høsten 2013 har medført at ventetiden er redusert med 24 dager. Reformen «Fritt behandlingsvalg» gir rusmisbrukere rett til å velge godkjente private behandlingstjenester på det offentliges regning. Det har økt kapasiteten og over 2.000 mennesker har hittil benyttet seg av denne ordningen. Phoenix Haga i Eidsberg er at av flere tilbud som har kunnet leve videre etter at regjeringen Solberg tok over i 2013.

For å øke kapasiteten og kvaliteten la regjeringen i 2015 fram «Opptrappingsplanen for rusfeltet». Med en økonomisk ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016–2020 vil den bidra til et nytt løft.

For å lykkes med å gi bedre tilbud til mennesker med rusproblemer, må de ha gode tilbud i sitt nærmiljø. Hovedinnsatsen rettes derfor mot kommunesektoren.

En stor utfordring er mangel på godt nok sted å bo. Etter avrusning og behandling blir man ofte henvist til hybelhus uten kontaktnett og uten tilbud om arbeid. Da er ofte veien kort tilbake til rusmiljøet.

Mange frivillige og ideelle organisasjoner jobber godt med rehabilitering av rusmisbrukere. Noen av de er Blåkors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og fotballens gatelag. Disse har også fått økte bevilgninger til sine aktiviteter.

Høyre ønsker å ytterligere redusere ventetid for behandling og bedre overgangen fra behandling til oppfølging. Vi vil legge til rette for åpne mottakssentre i de største byene så ruspasienter kan få poliklinisk hjelp eller annen behandling innen 24 timer.

Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er viktig. Men vi ønsker å endre myndighetenes reaksjon mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika. Fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.

Høyre vil løfte frem de som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet.

 

Tage Pettersen, stortingskandidat

 

Er du i tvil om hvilket parti som er riktig for deg? Her har du et knippe valgomater som kan hjelpe deg på vei:

Dagbladets valgomat

VGs valgomat

NRKs valgomat

TV2s partitest

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer