Holder åpent folkemøte om barnefattigdom

Linn Laupsa og Cato Lettenstrøm i Halden partilag av Arbeiderpartiet inviterer til åpent folkemøte om barnefattigdom i kommunestyresalen tirsdag 9. oktober klokken 18.

Leder for Halden partilag av Arbeiderpartiet Linn Laupsa og nestleder Cato Lettenstrøm håper at mange vil ta turen til folkemøtet i kommunestyresalen tirsdag kveld.

-Vi arrangerer møtet fordi vi ønsker mer oppmerksomhet rundt barn som faller utenfor på grunn av at familien har dårlig råd, forteller Linn Laupsa. Tall fra SSB viser at det bor over 800 barn i Halden som lever i såkalt barnefattigdom. Dessverre går fattigdom i arv, og politikerne på banen for å hjelpe til så spiralen brytes.

I møtet på tirsdag vil folkehelsgerådgiver i Halden kommune, Tor-Øystein Gulliksen informere om hva slags løsninger Halden kommune ser for seg i fremtiden og hvordan kommunen jobber med problematikken i dag. Det vil også gjøres rede for hva slags tiltak Trara skole i Fredrikstad har satt i gang for å få inkludert alle barn.

Tverrpolitisk innsats må til

Laupsa mener det må tverrpolitiske løsninger til for å løse problematikken rundt barnefattigdom.

-I Ap har vi flere forslag for å redusere barnefattigdom, forteller hun, som for eksempel tidlig innsats i barnehage og skole, økte ressurser til helsestasjonene og skolehelsetjenesten og barnevern, flere kommunale boliger og tomter, midler til NAV så folk kommer i arbeid istedenfor å leve livet på trygd, og så videre. Men vi må løse dette sammen. De politiske partiene må samarbeide for å få bukt med dette, og det må vises i budsjettene fremover.

I tråd med denne tanken håper Laupsa det blir oppmøte på tvers av partigrensene tirsdag.

– Vi oppfordrer folk til å møte uavhengig av hvilket politisk ståsted de har. Dette gjelder også politikere fra alle partier, slik at de kan få økt kunnskap om problemstillingene.

Tirsdag 9. oktober klokken 18.00 altså dere, åpent folkemøte i kommunestyresalen om barnefattigdom og hvordan vi skal håndtere dette.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer