Historisk vandring på Ør

Ett sted mellom 90 og 100 deltok på historisk vandring med Idd og Enningdalen historielag i nydelig høstvær.

Vi begynte på Ør gård (som før ble skrevet Øhr). Der bor Birger Braadland, en av dagens to guider. Han fortalte om den tidlige historien, men også om sin families historie på Ør. Besteforeldrene bodde der, men huset har stått tomt fra slutten av 60-tallet til Birger kjøpte det i 1991. Deretter har huset gjennomgått omfattende restaurering.

Han kunne fortelle om glassverket på Øhr, At det var en stor bedrift i Idd. Hvordan det gikk konkurs flere ganger. Grunnene varierte fra bløt torv til økonomiske nedgangstider i resten av verden. Om skogsdrift og annet.

Tor Hafsrød, dagens andre guide. Faren var fra Hafsrød gård og en av 14 søsken. Tor vokste opp på en av plassene under Ør. Han kunne fortelle om skogsdrift og om det klassedelte samfunnet på Ør. Om ”Majoren”. Det var levende historier, som ga oss et godt innblikk i hvordan det var.

Det var levende historier om ”fintfolket” som egentlig hadde Ør gård som sommerhus, om hvordan de levde og giftet seg andre steder i verden, om hvordan det var veldig spennende når mange nasjoner ble samlet på Ør. Det var også hverdagshistorier om hvordan han alet opp kaniner som barn og solgte dem til slakteren i byen.

Teksten er skrevet av Nils Otto Økern-Klevmo og Jens Bakke. 

Kommentarer

kommentarer