Historisk sus over Os allé

Innlegg av Ingrid Margrethe Davidsen.

Mange haldensere ble opprørt over forslaget om å rive Os skole. Fortidsminneforeningen kastet seg rundt og arrangerte en historisk vandring for å protestere mot rivingsforslaget, og over 70 haldensere dukket opp for å støtte foreningens protest og lære mer om historien rundt Os allé. Ingrid Margrethe Davidsen var en av vandrerne denne dagen:

Den 23. mai arrangerte Fortidsminneforeningen i Halden en vandring i Os allé. Det var bekymringen for fremtiden til Os skole som var årsaken. Fortidsminneforeningen ville vise folk i Halden transformasjonen av bygninger i Os allé, som før var en industrigate hvor Østfold skofabrikk, Halden portefølje, Baardsen trykkeri, samt Reiseeffekten i sin tid lå. Sagt på moderne vis, en omvisning som reflekterte rundt ombygging og gjenbruk av bygninger.

Borgermester August Hansen foreslo tidlig i sin karriere at det på Os skulle bygges villaer, og en komité laget en reguleringsplan. Det skulle være villabygg i en 23 m bred gate, med trær på begge sider formet som som en allé. Reguleringen ville også innbefatte aldershjem, samt en pikeskole vedtatt bygget i 1907.

Os pikeskole ble vedtatt bygget i 1907 og satt opp i 1914. Foto: Ingrid Margrethe Davidsen.

Os skole ble tegnet av arkitekt Henry Fearnly Koll og bygget ferdig i 1914. Skolen fremmet i sin tid et unikt miljø med ny og moderne læring. Bygget er i følge generalsekretær  i fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim et viktig element i Haldens historie, og har en særpreget arkitektur. Det er et solid bygg som har stått i over hundre år.

Skal det rives eller er det liv laga for transformering? Kan bygget brukes til noe annet, som de andre historiske byggene i alléen?

Arkitekt Alice Snorradóttir ved Yolo arkitektkontor mener at gamle bygninger er spesielt egnet for transformering. Gamle bygg blir ofte gjort om til kontorer, da takhøyden inne er egnet for å godkjennes med tanke på krav til utforming og arbeidsmiljø. Nye bygg kan vanskelig gjøres om til kontorer, og det må søkes om dispensasjoner for å gjøre dette.

Foto: Ingrid Margrethe Davidsen.
I senere tider ble Os alle kalt industrigata. «Norges peneste»,  sa Arvid Hansson. Her lå Østfold skofabrikk, eid av Carlsson som bygde sitt hjem Skomakerslottet i den andre enden av alléen.
Østfold skofabrikk ga seg i 1968, og andre aktører kom inn i bildet. I 2003 fikk det et tilbygg og ble til Halden Storsenter, som for tiden er under avvikling. Bygget eies i dag av Halden pensjonskasse. Det er allerede noen leiligheter det, men per i dag er det ikke avklart hvordan resten av bygget skal benyttes.
Foto: Ingrid Margrethe Davidsen.

Reiseeffekten og Porteføljen rommer i dag kontorlokaler for Ifes administrasjon og Kirkens hus. Det er bygget fine leiligheter i et av de tidligere byggene i gata.

Halden bad

Elva ved badehuset ble også brukt til vask av tøy og bading av hester. Man så etter hvert behov for et nytt bad, og rom for svømmeopplæring. Halden bad ble bygget i 1932. Målet var også å tilby gratis bad til 150 syke og trengende. Både svømmeopplæring og forebyggende helse- og hygienetiltak var viktig her. Bygget ble tegnet av Wilhelmsen Surkhe, og var svært moderne i sin tid.

Halden bad ble bygget i 1932. Foto: Ingrid Margrethe Davidsen.
Stilmessig var Halden Bad en blanding av nyklassisisme og funkis, med vakre fliser og tredører.  Bygget ble senere solgt og interiøret revet. I dag er Halden bad som kjent treningssenter. Fremtiden for bygget er usikker.
Industrigata rommet også Baardsens trykkeri. Trappehuset viser den dag i dag en utsmykket trappeoppgang med  kunstverket Gutenberg og hans disipler av kunstneren William Kullgren. Idag rommer bygningen  familiens hus.
Foto: Ingrid Margrethe Davidsen.
Kilde: Historiker Svein Olav Hansen.
Tekst og foto: Ingrid Margrethe Davidsen.

Kommentarer

kommentarer