Historien om Jomfru Halden

Historien om «Jomfru Halden» alias: Fredriksten festning, visa som ble en fedrelandssang.

Visa om «Jomfru Halden» ble aktuell igjen under 300-årsmarkeringen for Karl XIIs fall på Fredriksten festning. Den 11.desember 2018 ble folkevisa fremført av Østfolds sanger og folkemusiker, Sunniva Berg, i Kongshallene på festningen.

Folkemusiker Sunniva Berg underholder på festningsmuseet under avdukingen av Karl XIIs byste 11. desember i fjor. Foto: Ellen Midtfjeld.

Opprinnelig tittel er: «Den Snilde (=kloke) Jomfru i Norden».

Hele skriftet er en vise på 25 vers i allegorisk (billedlig) form, laget, trykt og utgitt i Fredrikshald 1720.

Visa er det nærmeste man kommer en «historisk kilde» om det som hendte 1718.

Den beskriver rivaliseringen mellom de to kongene, Frederik IV av Danmark/Norge og Karl XII av Sverige om «Jomfru Haldens» gunst.

Fredriksten festning er hennes «hjerte», derfor blir også festningen kalt «Jomfruen i høyden», fordi den aldri ble inntatt.

I forbindelse med arbeidet med min bok om folkemusikken i grensetraktene, fant jeg, i folkeminnetidsskriftet «Norsk Folkekultur» (1915), en artikkel av Rikard Berge fra Telemark: «Jomfru Halden. Ein 200 år gamal fedrelandssong»!

Kvedere hadde plukket ut de mest «folkelige» versene – og vips, så ble riddervisa «Jomfru Halden» ei fullgod folkevise som var i bruk som en fedrelandssang helt opp til 2. verdenskrig.

Hele visa i original med tekst og melodi, vers og refreng, fant jeg på bibliotek i København.

Siste gang visa ble opptrykt i sin helhet, var i 1861 – og nå opptrykt på nytt i min bok «Folkemusikk og tradisjonsmusikk» 2013.

Den er fremdeles på repertoaret hos folkemusikere.

– I vers 14 er Jomfruens svar da Karl XII forsøkte å «voldta» henne med hele sin hær:-

«Han greb etter hende, og var ikke seen,

  Han vilde hende krænke med Alle.

  Hun slog hannem ved hans venstre Kindben

 Til Jorden saa monne han falde.»

— og vers 15:

«Hun slog hannem med saa tappert et Mod

 Og ramte ham ved sitt Øre.

 Den Herre strax misted’ baade Sind og Mod,

 Saa han verken kunde see eller høre».

Likedan tok hun seg av Karl XIIs soldater som general Armfeldt hadde kommandoen over i Trøndelag da de måtte gjøre retrett hjem til Sverige i snøstorm og kulde over Tydalsfjella:

«To tusinde drukke den blege Brændevin,

Saa de monne til Jorden falde.

Thi de vare frosne og Skjegget fult med Rim,

Jomfruen hun skjengte dem Alle.»

«Den snilde Jomfru i Norden» er blitt oppført én gang i Halden, – som en improvisert «Mini- Opera» på 20 minutter, i pausen under Ivar Kivedals populære skuespill «Karl XIIs siste felttog» som hvert år i 1990-årene ble fremført med stor suksess under markedsdagene på Berby i Enningdalen.

Skuespillerne stilte velvillig opp og fremførte sine tildelte vers, og visegruppa «Sør Øst» sang refrenget – og til slutt ble Karl XII høytidelig båret bort på båre av soldater fra Fredriksten Artillerie Compagnie etter å ha fått seg en durabelig ørefik – -.

Jomfru Halden med livvakt anno 2000. Anne-Grethe Røsnæs og livvakt Jan Egil johansen. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.

Forsidebilde: Tittelbildet til visa «Den skjønne Jomfru i Norden».

Tekst: Leif Ryan

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer