HiØ øker nesten tre ganger så mye som landsgjennomsnittet

Søkertallene til Høgskolen i Østfold viser en oppgang på 7,6 prosent i antall søkere som har høgskolen som førstevalg. Gjennomsnittlig økningen på landsbasis er på 2,7 prosent.

– At vi øker betydelig mer enn landsgjennomsnittet, kan muligens forklares med at de som søker seg til oss, ønsker seg til et noe mindre studiested hvor det er nærhet mellom student og foreleser, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold.

– Tallene viser at vi har en sterk posisjon i Østfold, der flesteparten av våre søkere kommer fra. Men vi er også tilfredse med å se en positiv utvikling de siste årene i antall søkere som bor utenfor fylket, sier han.

Helse- og sosialfag mest populært

– Vi har den største økningen i søkertall til våre studier innen helse- og sosialfag. Bachelorstudiet i sykepleie, heltid, har en oppgang på rundt 36 prosent fra 2016. Også de øvrige studiene innen helse- og sosialfag har god vekst, forteller Blom.

God utvikling innenfor teknologi- og ingeniørfag

– Søkertallene til våre IT-studier viser en oppgang på mer enn 10 prosent. Dette er fagområder med rask utvikling der det vil være et behov for fagfolk. Den samlede søkningen til høgskolens  ingeniørutdanninger er også god, sier han.

Rektor legger også til at det er en gledelig utvikling at flere kvinner søker seg til ingeniørfagene. Andelen kvinner som har søkt opptak til ingeniørstudier ved HiØ har økt fra 9 prosent i 2016 til 15 prosent i år.

Færre velger økonomifag

– Nasjonalt sett er det en nedgang i antall søkere til økonomistudiene, det samme ser vi ved Høgskolen i Østfold, sier Blom.

Liten nedgang til grunnskolelærerutdanningene

Regjeringen har besluttet at grunnskolelærerutdanningene i 2017 skal være 5- årige masterutdanninger. Hensikten er å styrke det faglige innholdet i lærerutdanningen. Denne omleggingen, sammen med fjorårets innføring av strengere karakterkrav i mattematikk, har gitt økt usikkerhet rundt søkerutviklingen til lærerstudiene.

Det er da også en generell nedgang i sektoren i søkertall til grunnskolelærerutdanningene.

– Vi er tilfreds med at vi klarer å opprettholde søkningen til utdanningen for skoletrinn 5-10. Samtidig er det en utfordring for oss at søkningen til trinn 1-7 faller, sier Blom.

Derimot viser tallene til barnehagelærerutdanningene en positiv vekst.

Alle søkertallene kan leses her.

Fakta om HiØ og studier

  • HiØ har over 140 studie- og kurstilbud ved studiested Fredrikstad og Halden
  • Det har vært en jevn vekst i søkertallene til Høgskolen i Østfold de seneste årene.
  • Totalt har HiØ omlag 7.000 studenter, hvorav nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden, 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og ca 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger ved begge studiesteder.
  • Det er over 70 internasjonale studenter ved HiØ

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer