HiØ gir frivilligheten et løft

29. august arrangeres den første av tre konferanser med fokus på frivillighet i Østfold. Forskere fra Høgskolen i Østfold bidrar blant annet med foredrag om sosial ulikhet i fylket.
Toppbilde: Stipendiat Jo Ese ved Høgskolen i Østfold skal snakke om sosial ulikhet på konferansen. Foto: Mari Kristine Buckholm/Høgskolen i Østfold

– Konferansen retter seg mot ansatte i offentlig-, frivillig- og ideell sektor i Østfold, samt frivillige og politikere. Ansatte og studenter ved høgskolen er også hjertelig velkommen, sier konferansekoordinator Hege Arnesen, som også er folkehelserådgiver i fylkeskommunen.

– Frivilligheten i endring
Den første frivillighetskonferansen har fått navnet «Østfold, mangfold og frivillighet» og holdes i Fredrikstad. Konferanserekken er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Fylkesmannen i Østfold, VOFO (voksenopplæringsforbundet), Frivilligsentralene i Østfold, Høgskolen i Østfold, KS Østfold og Akershus og Fredrikstad kommune.

Arnesen kan fortelle at formålet med konferansen tredelt:
– Frivilligheten i Norge står sterkt, men den er i endring. På den ene siden skal den stimulere til økt samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor i arbeidet for å redusere fylkets sosiale ulikheter. Dernest er formålet å heve statusen til det viktige arbeidet som frivilligheten gjør. Til slutt skal konferanserekken benyttes til å gi innspill til rulleringen av fylkesplanen i Østfold, «Østfold mot 2050», som for første gang skal innarbeide strategier for frivillighetsutviklingen.

Trenger et løft
Konferansekoordinatoren understreker at det er viktig å fokusere på innsatsen som legges ned i frivillig arbeid gjennom foreningslivet.
– Med Østfolds utgangspunkt som et fylke som ligger lavt på levekårsmålinger og hvor den sosiale ulikheten blir større, er det relevant å gi frivilligheten et løft, påpeker hun. Og forklarer:
– Den kan spille en nøkkelrolle for å snu denne utviklingen. Essensielt for dette er blant annet at flere kjenner til frivilligheten i eget lokalområde, at frivillighetens egenverdi anerkjennes og at det legges til rette for at frivilligheten kan foregå uten for mye byråkrati.

Høgskolen bidrar
Forskere fra HiØ skal på ulike måter belyse tematikken konferansen tar opp med kunnskap fra sine felt. Stipendiat Jo Ese er en av foredragsholderne.
– Blant temaene som tas opp er folkehelse, sosial ulikhet, organisasjonsvitenskap og historie. Konferansen er et eksempel på det tette og gode samarbeidet mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold, forteller Ese. Han skal først og fremst forelese om konseptet sosial kapital, og hvordan dette kan brukes til å forstå hvordan frivilligheten kan motvirke sosial ulikhet.

I tillegg bidrar professor II Camilla Ihlebæk med et foredrag om sosiale ulikheter og hvordan vi kan håndtere disse i Østfold. Professor Julianne Cheek gir en sammenstilling av Adelaide i Australia og Østfold, to regioner som har et nokså likt utfordringsbilde. Høgskolelektor Arve Negaard foreleser om hvordan og hvorfor Østfold ofte har kommet dårlig ut av nasjonal politikk.

Les mer om konferansen her.

Artikkelen er opprinnelig publisert på HiØ sine nettsider. 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer