Her kan du levere klær, sko og tekstiler

Flere og flere blir bevisste på miljø-og forbruk. Det resulterer i at mange ønsker å gi klær, sko og tekstiler videre til andre som kan bruke det i stedet for at det går i søpla. Nå har Kirkens Bymisjon Halden satt ut to containere der haldenserne kan levere tekstiler de ikke trenger lenger.

Det er to knalloransje containere som står ved bymisjonens lokaler ved jernbanen.
Hva er planene med dem?
– Kirkens Bymisjon har ombrukscontainere for innsamling av tøy, sko og tekstiler i Halden. Inntektene går til vårt arbeid i nærområdene. Innsamlingen gir en kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet. I tillegg bidrar de til å skaffe mennesker utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser, forteller Unni Lien Osen som jobber i Kirkens Bymisjon.

Hva kan leveres?
– I containerne kan man legge klær, sko, gardiner, sengetøy, duker, håndkler og pledd. Det gjør ingenting om det du leverer inn er slitt eller har flekker, forklarer hun. Hun presiserer at det er viktig å legge det man leverer i poser eller sekker som er knyttet igjen.

Det som samles inn skal sendes til mottak i Polen og Ukrania.
– Halvparten selges til bruktbutikker. Omtrent 20 prosent selges til enkeltpersoner for videresalg. Det resterende benyttes til produksjon av isolasjonsmatter i bilindustrien, ryer og pussefiller for bilverksteder.

Unni forteller at de anser det som bedre for miljøet og forbrukerne at det sendes videre som gjenbruk i Polen og Ukrania enn til forbrenning i Norge.
– I dag sendes 70-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennlig forbrenningsprosess. Konseptet med containere/beholdere er derfor et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som kan bidra til sosialt engasjement, ombruk og bedre ressursutnyttelse.

Du kan lese mer om Kirkens Bymisjon her.

 

Kommentarer

kommentarer