Helsedirektoratet støtter kommunen om Russetreff

Om drøye to måneder skal årets Russetreff arrangeres på Fredriksten festning. Men etter at politiet påla arrangøren å ha skjenkeområde på hele treffområdet er arrangøren usikker på om treffet skal flyttes. I dag kom brevet fra Helsedirektoratet som gir kommunen beskjed om at de tolker regelverket slik at alle russetreff må pålegges de samme reglene.

Tidlig i januar fortalte arrangøren av Russetreffet at de reagerte på at politiet har pålagt dem om å utvide skjenkeområdet til å gjelde hele området. Praktisk sett betyr det at russen ikke lenger kan ha med seg drikke utenfra. Pålegget er gjort av lokalt politi, og i de andre politidistriktene videreføres opplegget med at russen kan ha med seg drikke selv. Det utgjør en forskjellsbehandling som bekymrer både arrangøren og kommunen, og det har vært jobbet med å få Politidirektoratet og Helsedirektoratet til å gripe inn slik at pålegget om skjenkeområde blir landsdekkende.

Torsdag morgen sendte ordfører Thor Edquist et brev til
Justis- og beredskapsdepartementet der han ba om et svar fra politisk ledelse siden svaret fra Helsedirektoratet uteble. Men neste samtidig som at dette brevet gikk ut fra kommunen landet et nytt brev i postkassen. Denne gangen var det fra Helsedirektoratet og både ordfører Thor Edquist og seniorrådgiver Sven Stranger er fornøyde med svaret.
– Svaret fra Helsedirektoratet er slik jeg tolker at det gir full støtte til den lovforståelse politiet og kommunen har, sier Sven Stranger. Med politiet mener han politidistrikt Øst, som er det eneste politidistriktet som har innført reglene om skjenkeområde.
– Slik man har tenkt å kjøre dette på alle andre arrangementssteder for russetreff enn her i Halden og på Hellerudsletta – så vil det, basert på Helsedirektoratets svarbrev nå, etter min oppfatning, være klart lovstridig. Helsedirektoratets svar er i tråd med det vi anførte fra Halden kommunes side i vårt brev dit. Forbudet mot å drikke medbrakt alkohol på offentlige fester og på offentlig sted er ufravikelig, og man kan ikke basert på lokalt skjønn verken hos politi eller kommune dispensere eller lempe på det.

Ordfører Thor Edquist ser nå mer optimistisk på Russetreffets fremtid i Halden og håper at dette løser situasjonen slik at ikke treffet flyttes.
– Jeg oppfatter det som at vi får fullt gjennomslag i Helsedirektoratet, sier han.

Arrangementet er viktig for byens næringsliv da russen både overnatter på hotellene, handler i dagligvarebutikkene og bruker byens butikker og serveringssteder.

Daglig leder for Russetreffet, Lasse Kjønigsen, ønsker ikke å kommentere saken.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer