Hedrer lokale blikkenslagere med kulturvernpris

Blikkenslagerne i Hellberg & Bjerkeli ble hedret med årets kulturvernpris fra Fortidsminneforeningen Østfold torsdag formiddag. Prisen fikk de for sitt mangeårige og tradisjonsrike arbeid med sink.

I vinter fikk daglig leder i blikkenslagefirmaet Hellberg & Bjerkeli Svein Hanssen en overraskende telefon. Det var leder for Fortidsminneforeningen Østfold Jens Bakke som var på tråden, han ville informere om at blikkenslagerfirmaet skulle tildeles årets kulturvernpris 2020 fra Fortidsminneforeningen. Blikkenslagerne i Rødsveien er nemlig et av få firmaer i landet som jobber mye med sink, et materiale som nesten forsvant ut av bruk mot slutten av forrige århundre. Der mange blikkenslagere tyr til industrielt produserte takrenner, kan Hellberg & Bjerkeli vise til sine sinkprodukter, lokalproduserte på tradisjonelt vis. Torsdag fikk Svein og tre blikkenslagere fra Hellberg & Bjerkeli motta prisen i gågata utenfor rådhuset.

Fortidsminneforeningen hadde hanket inn fylkesmann i Viken Valgerd Svarstad Haugland til å dele ut årets kulturvernpris. Valgerd skryter av blikkenslagerne, som gjennom sitt virke bidrar til kulturvern og ikke minst viderefører et gammelt og viktig håndverk.

Valgerd deler ut blomster og pris til daglig leder i Hellberg & Bjerkeli Svein Hanssen.

– Jeg ble litt overraska da Jens Bakke ringte meg i februar, sier Svein Hanssen når han mottar prisen. Men man blir jo stolt. Det er ikke mange blikkenslagere som driver med sink i dag, det er jo blitt en egen nisje. Heldigvis har vi mer enn nok å gjøre. Jeg vil takke for prisen på vegne av firmaet og alle de ansatte hos oss. Denne går til hele firmaet!

Hellberg & Bjerkeli kan vise til mange store prosjekter, de utfører arbeid både på verneverdige hus og på nyoppførte bygninger. Firmaet utmerker seg med sine sinkarbeider av alle slag, utført på tradisjonelt og sirlig vis. Mengden av sink som går med årlig i Hellberg & Bjerkeli sier sitt om den årlige produksjonen.

– Det er to store leverandører av sink her i Norge, forteller arkitekt Per Stenseth, og den ene leverandøren fortalte meg at det gikk nedover med sinkleveransene på nittitallet. Men han kunne også fortelle at 22 tonn med sink ble levert til Østfold, og 11 av de tonnene gikk til Halden.

I dag har Hellberg & Bjerkeli AS 13 ansatte.

-Vi er tre mestere, forteller Svein, seks svenner, en lærling og to taktekkere.

Fra venstre; Fortidsminneforeningen Østfolds leder Jens Bakke, og til venstre for Jens; blikkenslagerlærling Ulrik Schau Olsen, samt blikkenslagerne Robert Eriksen, Svein Hanssen og blikkenslagerveteran Freddy Hellberg. Videre til venstre finner vi fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, arkitekt Per Stenseth og ordfører Anne-Kari Holm.

Jobber dere rundt i hele Østfold?

– Ja, vi jobber i alle Østfoldbyene, forteller Svein. Nå er vi blant annet i Fredrikstad, vi holder på med takrenner på Elingården på Onsøy. Det er 70 meter med nye takrenner som skal legges der. Vi har også jobbet mye på Hankø, og i Gamlebyen i Fredrikstad. Vi gjør mye her i byen også, og jobber også en del med kobber. Robert Eriksen her har slått taket på den nye paviljongen i Busterudparken nå for ikke så lenge siden.

– De har egentlig så mye i firmaet å gjøre at Freddy egentlig ikke kunne ta seg tid til å komme hit i dag, skyter Jens inn.

Blikkenslagerveteran Freddy ler og nikker. Det er mye å gjøre for dyktige blikkenslagere som driver med sink.

Ulrik, Robert, Svein og Freddy.

Robert Eriksen er et av de yngre tilskuddene i Hellberg & Bjerkeli. Blikkenslageren blir nevnt flere ganger som eksempel på yngre krefter som er viktige å få inn i faget for å videreføre tradisjonene. Hellberg & Bjerkeli utmerker seg også ved at de har beholdt de gamle vulstemaskinene og håndverkstradisjoner som andre blikkenslagere ikke benytter seg av lenger. I tillegg tar firmaet ofte inn lærlinger, noe som bidrar til at håndverktradisjonen også blir videreført til nye generasjoner. Lærling Ulrik er et eksempel på nettopp dette.

– Dette er kulturvern i praksis, sier Jens Bakke, og det er veldig morsomt at vi har blikkenslagere som holder på tradisjoner som dette her i Halden. Reiser man til sørlandet så ser man nesten bare plastrenner, det er forunderlig å se. Det er for øvrig viktig å nevne at det er flere blikkenslagere som er gode på sink her i Halden. Men folk som Freddy Hellberg er jo i en særklasse da. Noe av bakgrunnen for at vi gir dette firmaet denne prisen er også  at vi mener det er utrolig viktig å videreføre tradisjonsrike håndverk som dette. Skal tradisjonene leve videre må man satse på håndverket.

Jens Bakke sammen med nyslått leder i Fortidsminneforeningen Halden; Lars Thowsen. Svein Norheim er medlem i foreningen.

Fortidsminneforeningen Halden har cirka 150 medlemmer. Foreningen jobber for å bevare kulturminner i Halden, de var blant annet svært aktive i kampen mot riving av Os skole i fjor. I tillegg til å jobbe med kulturvern holder foreningen medlemsmøter og arrangerer utflukter av forskjellige slag.

– Vi pleier å arrangere en eller to kulturvandringer i løpet av sommeren, forteller leder i Fortidsminneforeningen Halden Lars Thowsen. Neste torsdag skal vi ha årets første, da starter vi på Porsnes og går oppover langs elva og bort til laksetrappa. Det blir Jens som skal lede denne vandringen. Senere i sommer blir det vandring i kulturkvartalet. Et morsomt prosjekt vi holder på med nå er å forsøke å få flyttet den gamle telefonboksen som står ved det gamle turistkontoret på Svinesund ned til byen. I Busterudparken er det en nisje der vi kanskje kan sette telefonboksen, fylkeskonservatoren var veldig positiv til det forslaget. Nå venter vi bare på hva Telenor har å si. Det blir spennende.

Vil du følge med på Fortidsminneforeningen Haldens gjøren og laden? Følg deres Facebookside da vel!

Kommentarer

kommentarer