Har kjøpt aksjer i Rygge Airport AS

Daglig leder i Halden taxi, Bent Skogli, har i lengre tid vært klar på at han støtter initiativet om at flyplassen på Rygge  må åpnes igjen. Fredag offentliggjorde han at Norges Taxiforbund Østfold har kjøpt aksjer i selskapet som jobber for å realisere Rygge. 

Selskapet Rygge Airport AS har henvendt seg til flere kommuner og næringsaktører for å be om støtte for å kunne gjenåpne og drifte Rygge Flyplass. De ønsker å gjenskape arbeidsplassene ved Rygge og gjøre flyplassen til en sterkere motor for regional næringsutvikling.
Det var mange bransjer i Østfold som hadde godt utbytte av flyplassen på Rygge og taxi-næringen var en av dem.
– Østfold trenger en flyplass. Derfor velger drosjene i Østfold å støtte opp om forsøket på å starte opp en ny flyplass på Rygge. Norges Taxiforbund avdeling Østfold, som organiserer de aller fleste drosjene i Østfold, kjøpte derfor i dag aksjer for 20 000 kroner, forteller Skogli.
– Vi håper at flyplassen starter opp i 2018, og at alle kommuner, samt næringslivet i Østfold, støtter opp.

Halden kommune har også mottatt en søknad fra Rygge Airport AS om støtte på 100 000 kroner. Saken ble behandlet i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur mandag 13.mars. Rådmannen innstilte på å avslå søknaden og det var politikerne enige i.
23. mars skal Formannskapet behandle saken.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer