Har fått 1 million

Halden kommune har mottatt 1 million kroner fra Kommunal- og Moderniserings Departementet (KMD) til ekstraordinært næringsutviklingsarbeid.

Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Institutt for Organisasjonsforskning samarbeider med Halden kommune om å lage en næringsutviklingsplan for en 6 års periode som skal konsentreres om 3 – 5 innsatsområder. Dette kommer i tillegg til den ordinære næringslivssatsingen som er beskrevet i Strategisk Næringsplan 2015-2020.

Skal utarbeide en utviklingsplan
Halden kommune har så langt fått 1 millioner kroner til å satsingen. Ved hjelp av den næringsutviklingsplanen som nå skal utarbeides, skal det søkes om ytterligere 2-3 millioner kroner pr år over statsbudsjettet i en 6 års-periode. Institutt for organisasjonsutvikling (IFO) bistår kommunen i arbeidet med planen.

Prosjektorganisasjon
Halden kommune er prosjekteier med prosjektleder Gina Finsrud i avdeling for samfunnsutvikling. Styringsgruppen ledes av ordfører Thor Edquist, øvrige medlemmer er rådmann Roar Vevelstad, Jens-Petter Berget i avdeling for samfunnsutvikling, Ole Gabrielsen fra NCE Smart og Tor Frydenberg fra Halden Næringsråd.

I tillegg har Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune observatørstatus i styringsgruppa.

Spørreundersøkelse
Første skritt i arbeidet er å få et godt faktagrunnlag ved å innhente informasjon fra bl.a. eksisterende statistikker og planer. Videre vil det bli sendt ut et spørreskjema til ca 400 bedriftsledere, folkevalgte, ungdomsråd, representanter for undervisning og forskning og ansatte i kommuneadministrasjonen for å be om informasjon.
Vi oppfordrer alle som får denne undersøkelsen til å sette av 15 minutter for å gi oss viktig kunnskap om fortrinn og utfordringer som Halden har.

Artikkelen er en pressemelding fra Halden kommune. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer