Haldenkeramikken frem i lyset

På tide å fokusere på haldenkeramikken! Halden hadde i etterkrigstiden mange produsenter av keramiske hverdagsvarer. Nå pågår et flerårig prosjekt for å dokumentere og formidle denne industrien.
Foto: Hanne Røed 

Artikkelen ble opprinnelig publisert hos Østfoldmuseene 24.mai.

En del i prosjektet er å samle inn opplysninger og fotografier, intervjue personer som har vært med og registrere keramiske produkter. Målet er å få til bok og utstilling med dette fargerike temaet. Ikke bare det: Arbeidet skal være inspirasjon til å utbre keramisk kunnskap og erfaring i skolene, og utvikle elevenes kreative sans og evner.

Arbeidsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra Østfoldmuseene, historielagene, Halden kulturskole, Halden bibliotek og Høgskolen i Østfold. Arbeidsgruppen med samarbeidspartnerne står for arbeidet, inkludert intern kompetanseoppbygging. Man tenker seg det første åpne arrangementet en gang i høst. Blant mange spørsmål vi håper å få svar på, er:

  • Hvem laget keramikken?
  • Hvor kom inspirasjonen fra?
  • Hvordan foregikk produksjonen?
  • Hva ble laget, og til hvem?
  • Hvordan var forholdet mellom masseproduksjon og kunstkeramikk?Hjelp oss i arbeidet!
    Ta keramikkproduktene frem fra skapet så vi får se dem. Har du selv vært ansatt i et av firmaene, eller har kjennskap til noen vi bør snakke med? Kontakt oss. Har du bilder eller kataloger? Kom gjerne med dem.

    Kontaktperson i Østfoldmuseene er James Ronald Archer, Halden historiske Samlinger, tlf. 91 81 31 47.

Forfatter: James Ronald Archer

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer