Halden Taxi tilbyr gratis taxi på valgdagene

– Vi gjør dette for å støtte opp om demokratiet og markere at taxinæringen er en viktig del av samfunnet. Oppfordringen er rett og slett at folk skal engasjere seg og delta i valget, sier daglig leder Bent Skogli, i Halden Taxi.

Eldre og andre som ellers ikke kommer seg til valglokalet kan henvende seg til Halden Taxi å få gratis kjøring. Ordningen gjelder mellom kl 17:00 og kl 20:00 på valgdagene, Søndag 10. og mandag 11. september.

Taxinæringen ønsker på denne måten å markere at de har et viktig samfunnsoppdrag.

Ikke bare lørdag kveld

– Mange tenker nok at taxi er noe man bare benytter på hjem fra byen på lørdag kveld, men sannheten er at de fleste turene skjer  resten av uka. Vi frakter unge til skolen, eldre og funksjonshemmede til ulike tilbud og pasienter til sykehus. Vi er til stedet 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi er rett og slett en viktig del av samfunnet, sier Skogli.

Må bestille tur via telefon

Taxituren til valglokalet er helt gratis, men turen må bestilles via telefon 69213200. Du kan altså ikke møte opp på en holdeplass å be om å bli kjørt. Halden Taxi kjører deg til valglokalet, venter på deg der, og kjører deg hjem igjen. Halden Taxi forbeholder seg retten til å samkjøre med andre som skal til og fra stemmelokalet.

Halden Taxi tilbyr også gratis kjøring for beboere i Aremark kommune.

Beboere i Aremark må forhåndsbestille dagen før, og må påregne at man må være fleksibel på klokkeslett pga samkjøring.

Kommentarer

kommentarer