Halden Kulturråd inviterer til åpent møte

I forbindelse med Halden kommunes utarbeidelse av kommunedelplan for kultur 2020-2032, inviterer Halden kulturråd alle kulturaktører, politikere, kommuneadministrasjon, næringsliv og andre interesserte til åpent møte med foredrag av Esben Hoff fra konsulentfirmaet Hoff og Raanes i kommunestyresalen i Halden Rådhus mandag 3. juni klokken 18.00.

Tema for kvelden vil være hvordan Halden kommune skal gå fram for å lage en best tenkelig og visjonær kommunedelplan for kultur, og hvordan profesjonelle kulturaktører og frivillige amatører kan bidra i dette arbeidet.

Halden kulturråd oppfordrer alle kulturaktører i Halden til å engasjere seg i en prosess som vil legge føringer for byens kultursatsing i mange år framover. Si din mening. Delta!

Bakgrunn

Halden kommune skal i løpet av 2019 utarbeide en kommunedelplan for kultur som skal gjelde for årene 2020-2032, med rullering hvert 4.år. I denne planen skal Halden kommune formulere sine visjoner, mål og satsningsområder innen det kulturelle feltet. Planen vil således være styrende i forhold til Haldens kulturelle vilkår og utvikling i mange år.

Som talerør for Haldens kulturelle institusjoner og organisasjoner ønsker Halden kulturråd å være aktiv deltakende i prosessen. Både som samarbeidspartner for administrasjonen i Halden kommune og som forkjemper for det kulturelle mangfoldet i kommunen vår.

Som et ledd i dette ønsker Halden kulturråd å engasjere så mange kulturaktører som mulig i planprosessen for å få deres innspill hørt.

Men før vi kan komme med gode innspill til planen for kommunen vår, må vi vite hvordan en god kommunedelplan ser ut og hva den bør inneholde. Det er dette Esben Hoff er invitert til Halden for å holde et foredrag om.

Tema for kvelden

Kulturelle og kreative næringer: «Ville det, ønske det, men gjøre det?!» Hva vil Halden?

Bakteppe

Gjennom satsinger som Kreativt Norge, Innovasjon Norge og kultur og reiseliv har Norge de senere årene hatt økende ambisjoner i utviklingen av kulturelle og kreative næringer.

Kulturelle næringer ligger helt i front av innovasjonen i industrialiserte land, inklusive Norge, hvor de har ledet an i digitalisering av hele verdikjeden og opplever nå økende etterspørsel om samarbeid fra andre næringer som design og spillteknologi. Kulturelle næringer er dynamiske og viktige for sysselsettingen av unge mennesker med «moderne» utdanninger og er nå en av hoveddriverne for verdiskapingen i EU. Flere norske byer som Lillehammer, Bergen og Trondheim og svenske som Skövde og Trollhättan satser og har satset systematisk de senere årene.

Hvordan skal Halden kommune lage en best tenkelig plan? Hvordan kan profesjonelle kulturaktører og frivillige amatører bidra til at planen blir stringent og visjonær? Hvor er Halden om 5, 10 eller 15 år? Hva slags strategier bør legges til grunn for å komme dit?

Esben Hoff er daglig leder og partner i Hoff og Raanes og har tidligere blant annet vært kommunikasjonsleder for Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer, redaktør for magasinet Kultmag og reporter/redaktør i NRK P2. Han er også en mye benyttet møteleder og fasilitator.

Om Hoff & Raanes:

Hoff og Raanes er et nystartet konsulent- og rådgivningsfirma med hovedvekt på kultur, kulturelle og kreative næringer, mat og kulturturisme. Med lang fartstid og en bred og sammensatt kompetanse tilbyr Hoff og Raanes rådgivning, analyser, rapportskriving og prosjektledelse der kultur og kulturelle næringer skal være viktige drivere for å skape bolyst, stedsutvikling og nye, bærekraftige næringer.

Møtet starter klokken 18 i kommunestyresalen i Halden Rådhus.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer