Grafitti – kunst eller hærverk?

Elevene på åttende trinn ved Rødsberg skole har fått prøve seg som graffitikunstnere sammen med Dennis Creizer Karlsson.

-Vi tatt for oss graffiti som kunstform, forteller lærer i kunst og håndverk ved Rødsberg, Elisabeth Johnsen. Hvordan oppsto denne kunstformen? Vi har diskutert når graffiti er kunst, og når det eventuelt er hærverk. Når er det lovlig og når er det ulovlig? Vi har snakket om hvordan vi kan uttrykke oss gjennom graffiti. Ved hjelp av ord, farger, symboler og tegninger. Hva ønsker vi å si?

Åttendeklassingene har visuell kommunikasjon som tema i kunst og håndverk, og elevene skal blant annet øves i å vurdere ulike budskap og etiske problemstillinger i det som visuelt kommuniseres.

-De skal også få øvelse i å stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser, forteller Elisabeth, i arbeid med blant annet mønster og logo.

Elisabeth fikk med seg graffitikunstnere Dennis Karlsson på å planlegge et opplegg for elevene. Elevene fikk først en undervisningsøkt på skolen.

-På skolen har elevene arbeidet med å lage skisser til graffiti. Noen har laget logoer, og andre har arbeidet med graffitibokstaver, og skrevet sine egne navn eller initialer.

Foto: Elisabeth Johnsen.
Foto: Elisabeth Johnsen.

Etter undervisningsøkten på skolen gikk turen til brannstasjonen for å få eksperimentere og teste ut teknikken selv

-Det var skikkelig moro og elevene var superflinke! forteller Elisabeth. Både elevene og jeg ser frem imot videre samarbeide med Dennis!

 

 

Kommentarer

kommentarer