Kommunen gir støtte tilsvarende fylkeskommunen

Forberedelsene til familiemusikalen Den Hvite Dame på Fredriksten festning er godt i gang. Onsdag fikk de ytterligere en bevilgning fra Halden kommune, og om en uke får de etter all sannsynlighet samme sum fra Østfold Fylkeskommune.
Foto: Prosjektleder for Den Hvite Dame, Marita Rognøy. 

Premieren for musikalen er torsdag 4.august, og det settes opp totalt ti forestillinger. Produksjonen har et totalbudsjett på omtrent 3 millioner, og har allerede fått omtrent 120 000,- fra Halden kommune fordelt på 2015 og 2016.
I tillegg har de fått 30 000,- til logistikk som toaletter.
I onsdagens møte i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur fikk politikerne en søknad fra dem på en ekstrabevilgning på 100 000,-. Rådmannen innstilte på å avvise søknaden, men politikerne ville det annerledes og innvilget 32 500,-, slik at kommunens totale bidrag for 2016 blir 100 000,-. Forslaget kom fra Inger Haugene i Senterpartiet.
Fra før er det kjent at Østfold Fylkeskommune ønsker å støtte musikalen med 100 000,-, normalt under forutsetning av at vertskommunen støtter med tilsvarende beløp.

Lars Pedersen Due (Arbeiderpartiet) sitter både i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur i kommunen og Næring- og Kulturkomiteen i Østfold Fylkeskommune. Han er fornøyd med resultatet i onsdagens møte.
– Jeg er glad for at vi har fått til at Halden gir støtte til Den Hvite Dame som tilsvarer det fylkeskommunen gir. Det var enstemmighet og ingen debatt. Nå er vi bare spent på resultatet når musikalen har premiere i august.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer