Gode råd helt gratis

«Nå er gode råd dyre», sies det ofte. Men noen er også gratis. Partiene har nå presentert sine budsjettforslag i formannskapet. Alle ville gjerne hatt noen flere millioner å rutte med. Men sammen med Høyre og Uavhengige Simen M. Gundersen har KrF lagt fram noen forslag som ikke koster noe. Gode råd som både flertallspartiene og administrasjonen helt gratis kan ta i bruk.

  1. Spisevenn for eldre som ønsker noen å dele et måltid med, særlig med tanke på aleneboende. Dette for å øke matlyst og næringsinntak for hjemmeboende eldre og å øke livskvaliteten. Start gjerne med et forsøksprosjekt. Frivillige står allerede klar og ønsker å være med som spisevenn. I Bergen har man innført dette med god erfaring. Kostnad: minimal.
  2. Fritidskort for barn og unge 6–18 år. Gjennom statlig støtte vil alle kunne delta i en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes inntekt. Regjeringen har lovet å innføre dette, men vil først prøve det ut i flere kommuner. Dette er et viktig folkehelse- og inkluderingstiltak som vil passe utmerket for oss i Halden. Halden kommune bør aktivt søke om å få bli en del av regjeringens forsøksordning. Kostnad: ingen (eller minimal).
  3. Kartlegging av frivillige aktører som kan og vil bidra til aktiviteter som kommer også andre til gode. Arbeidet med kommunens Frivillighetsplan har startet. Gjennom kartlegging av frivilligheten kan det f.eks. komme fram om noen av disse kan anvendes til for eksempel språkopplæring for innvandrere og andre tilbud som fremmer inkludering. Kostnad: ingen.

Tre gode råd som alle er gratis, og som vi håper kan bli tatt med av alle når endelige budsjettforslag legges fram i kommunestyret 19. desember.

Dagfinn Stærk

Halden KrF

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer