Glansbilde eller ruinromantikk?

Mange hadde møtt opp på Fortidsminneforeningen Østfolds miniseminar den 23. mai i Konservativens store sal Rosenlundsalen.

Fortidsminneforeningen Østfold inviterte alle interesserte til et miniseminar i Konservativens lokaler onsdag 23. mai, omhandlende restaurering av historiske bygg.

Konservativen er et av Haldens eldste bygg, det daterer helt tilbake til 1700-tallet. Bygget har fått sitt navn etter Den konservative Arbeiderforening. Det er Norges eldste teatersal, og trenger sårt hjelp i sin nedslitte tilstand.

Forarbeidet for restaurering er igang, men hvordan gå videre? Fortidsminneforeningen Østfold ledet av Jens Bakke inviterte til et innblikk i restaurering i teori og praksis med konservativen som utgangspunkt. Etter ham fulgte syv foredragsholdere.

Jens bakke innledet miniseminaret i Rosenlundsalen i går. Foto: Nina Røsnæs

Ola Fjeldheim, som er generalsekretær i fortidsminneforeningen, fortalte oss om hvordan restaurering har utviklet seg gjennom tidene. Fjeldheim snakket om hvilke ulike type måter det har blitt gjort på, og hvordan det gjøres nå.

Ola Fjeldheim snakket om vern av bygningskultur på foredraget sitt i går. Foto: Nina Røsnæs.

Konservator ved Østfoldmuseene Halden historiske samlinger Juliane Derry fortalte om sine praktiske erfaringer fra blant annet møbelrestaurering.

Julianne Derry snakket om restaurering i teori og praksis i Rosenlundsalen i går. Foto: Nina Røsnæs.

Per Stenseth fra Sg Arkitekter har spesialkompetanse i blant annet restaureringsarbeider, han snakket litt om prosjekter i Halden. Stenseth fortalte at det er temperaturforskjeller som gjør at tapetene løsner i Konservativen, og at det tidligere har vært lekkasje i taket. Denne lekkasjen er heldigvis fikset nå.

Svein Olaussen snakket om banken og arbeidet rundt bevaringen av dette.

Victoria Brand Munthe-Kaas driver firmaet Historiske hus og har nå begynt en bygningsundersøkelse av Konservativen. Hun fortalte om sine funn i bygget, men også om funn i andre historiske bygninger i Halden som gamle fengselet, Villa Bellevue, kongegården og Fredrikshalds teater. De skal nå begynne å se nærmere på Ynglingen.

Victoria Brand Munthe-Kaas var en av foredragsholderne på gårsdagens seminar. Foto: Nina Røsnæs.
Munthe-Kaas viste frem flere historiske bilder, blant annet dette unike bildet som viser konservatives interiør fra rundt århundreskiftet.

Lillian Nyborg, avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene Halden historiske samlinger, snakket om sine tanker rundt forslaget om et nasjonalt teatermuseum i Halden.

Roger Studsrud fra malemester Studsrud AS har spesialisering i historisk restaurering, og presenterte firmaets prosjekter . Etter foredraget hadde Studsrud en omvisning i Fredrikshalds teater.

På bildene nedenfor ser dere bilder fra før og etter den store oppussingen i teateret:

Før oppussing. Nina Røsnæs.
Etter oppussing. Foto: Nina Røsnæs.

Miniseminaret ble støttet av Sparebankstiftelsen prosjekt «Kulturminner for alle», samt med midler fra Fortidsminneforeningen.

Forsidefoto: Nina Røsnæs.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer