Gir ekstra midler til kirken

I Halden Arbeiderparti sitt budsjettforslag for 2017 er det en soleklar vinner. Det er Kirken.

I Rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til at Kirken får omtrent det samme i 2017 som de fikk i 2016. Det utgjør i overkant av 10 millioner kroner. Halden kirkelige fellesråd har sendt en henvendelse til politikerne om at de ber om en driftsbevilgning på 17 millioner.

Gruppeleder i Halden Arbeiderparti, Arve Sigmundstad, forteller at de ble bekymret da de så den store forskjellen i forslaget fra Rådmannen og ønsket fra kirken.
– Det er med bekymring vi har merket oss ressurssituasjon ved kirkene og gravplassene våre. Spesielt med tanke på gravferdsforvaltningen, vedlikehold og oppfølging av kirkegårdene. Det gjelder blant annet sikring av gravstøtter og beskjæring av trær, forteller Sigmundstad.

I Halden Arbeiderparti var det flere som i løpet av budsjettarbeidet signaliserte at de ønsket å gi kirken en ekstra bevilgning. Sigmundstad tok utgangspunkt i sin egen kunnskap om kirken og kontaktet kirkeverge Jan Ivar Andreassen for å få vite enda mer. Resultatet ble en tur rundt til kirkene og gravplassene i distriktet.
– Jeg har hatt en god dialog med Kirkevegen som har orientert meg om kirkens behov. Mandag var jeg med på en rundtur og det var veldig interessant å få høre om kirkenes historie og hvilken plass de har i lokalsamfunnet, forklarer han.
– Vedlikeholdsetterslepet og investeringsbehovet er stort.

15540496_1295261237181863_84656353_o

I Halden er omtrent 71% av befolkningen medlemmer i Den Norske Kirke. Det er 7 kirkesogn i Halden med 8 kirker og 10 kirkegårder.

– Kirkene er ikke bare et gudshus, men også viktige kulturhistoriske minner. Kirken og kirkegården har en viktig plass i lokalsamfunnet. Det handler om identitet og tilhørighet, sier Sigmundstad. Han syns det er trist at Halden kommune ikke engang klarer å ivareta helt enkle forpliktelser innen kirkesektoren. Som et eksempel viser han til forskriften om at kirkegårder skal være inngjerdet og ha lukkbare porter.
– Når kirkegården på Os for eksempel ikke engang har gjerde så må det gjøres noe.

I Halden Arbeiderparti sitt opprinnelige budsjettforslag var det lagt inn en tilleggbevilgning på 500 000 kroner til drift av kirken.
– Etter gjennomgangen med Kirkeverken på mandag drøftet vi budsjettsituasjonen i kommunestyregruppa. Vi legger nå inn en tilleggsbevilgning på nye 4 millioner for å avhjelpe det mest akutte innenfor kirken og kirkegårdspleien. Midlene skal brukes for å ivareta det kulturhistoriske, til sikringsarbeid og universell utforming. Så totalt øker vi bevilgningen med 4,5 millioner kroner.

15515911_1295231123851541_1562253859_o

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer