Gå på påsketur til Elgåfossen!

Påsken 2020 bli aldri som andre påsker. Etter foreløpige tre uker med et Korona-virus som nesten har lukket ned Norge, er det kanskje viktigere enn noensinne å sørge for at vi får mosjon og frisk luft. I Halden er vi så heldige at vi har mange turområder tilgjengelige – det være seg i byen eller omgivelsene. Men vi må huske på at det er like viktig nå som i ukene bak oss at vi HOLDER AVSTAND, VASKER HENDER – OG IKKE TENNER BÅL!

Når dere planlegger tur ha alltid ett par alternativer til turmål. Er det mange biler parkert så kom heller tilbake på et annet tidspunkt. Det er ingen god ide å gå i kø når vi skal nyte natur og spennende kulturminner!

Økomuseum Grenseland har i dag 30 besøksmål tilrettelagt for gode opplevelser. Men slik det er i disse korona-tider er det bare omtrent halvparten som er tilgjengelige – den andre halvparten ligger i Sverige. Og det er forbudt område for oss i disse krisetider.

Først ute i våre anbefalinger om turmål med gode natur- og kulturopplevelser er Elgåfossen. Men husk – ikke kryss riksgrensa! Da kan det fort bli 14 dagers tvungen karantene!

Elgåfossen og Elgåa er grense mot Sverige – «Riksgränsen följer bäcken». Foto: Svein Norheim.
En vakker hassellund inne ved Elgåfossen. Foto: Svein Norheim.

ELGÅFOSSEN – grensefossen mellom Sverige og Norge

Elgåfossen er Bohusläns og Østfolds høyeste uregulerte fossefall på totalt 46 meter. Ved foten av Elgåfossen ser vi i dag rester etter den eldre husmannsplassen Saga eller Dahlinsaga. Stuebygningen ble oppført i 1859, og nå er det bare grunnmurene igjen. Det tømrede fjøset står fortsatt, mens vi bare ser fundamentene etter låven og de andre uthusbygningene. Plassen var bebodd helt fram til 1960-tallet.

Elgåfossen og møllebygningen fra et eldre fotografi.

Lokalt kalles den nedre del av Elja – fra fossen og ut til Enningdalselva – for Lilleelva. Tidligere var det tradisjon at bygdefolket samlet seg på Saga i april måned når ”oreløvet spratt”, for å se på morte-leken. Mort er en fisk som stimet sammen i bunnen av fossen, og hele vannet sydet av fisk. ”Da var det fest på Saga” fortalte eldre folk.

Under fossen ser vi grunnmuren etter mølla, men når den ble bygd er usikkert. Siste gang den var i bruk skal ha vært omkring 1900, men bygningen har stått til 1920-åra. Ved grunnmuren ligger flere gamle møllestener.

Elgåfossen i sin fulle prakt. På bildet til høyre ser dere også ruinene etter mølla i forgrunnen. Foto: Svein Norheim.

I skråningen opp fra husmannsplassen kan man følge en rad med stenpilarer. Dette er rester etter en tømmerrenne av jern som gikk fra det øvre fossefallet og endte opp nede ved Saga. Bygdas eldste fortalte at de akte nedover i tømmerrenna. Til venstre for stenpilarene kan ses en dyp forsenkning i terrenget. Dette er sporene etter et enda eldre vannrennesystem. Oppe på brinken kan vi følge renna videre til det øvre fossefallet. Vi vet ikke når dette anlegget ble bygget.

Ved den øvre fossen finner vi også rester etter de gamle kvernene som har ligget her fra 14-1500-tallet. Disse ble seinere erstattet av en felles og større mølle nede ved Saga.

Inntil for noen år siden kunne vi se en fangstinnretning for ål – en konstruksjon bygd opp av tynne granstokker. Dette er et ålesla der man fanget ål på sin vandring ut mot storhavet. Dette var et gammelt og tradisjonelt viktig fiske og hadde stor økonomisk verdi. Lignende innretninger, men i mye mindre målestokk, finner vi også andre steder langs hele Elja-vassdraget.

Elgåfossens ålefiske var en viktig ressurs. I det øverste fossefallet var det bygget et fangsanlegg for ål – et ålesla. Åleyngel krøp opp alle de 46-meterenes stigning for komme opp i elva. Når de var vokst seg store og skulle ut på vandring ble de fanget i åleslaet. Foto: Svein Norheim.

Se flere av Svein Norheims bilder fra Elgåfossen her:

Fjøset står ennå fra husmannsplassen Saga. Foto: Svein Norheim.
Det er bevart flere møllestener etter mølla i Elgåfossen.. Foto: Svein Norheim.
Møllesten. Foto: Svein Norheim.
Ruinen etter hovedhuset på husmannsplassen Saga. Foto: Svein Norheim.
Husmannsplassen Saga lå i tilknytning til Elgåfossen. Foto: Svein Norheim.
Brua oppstrøms Elgåfossen, men i disse Korona-tider er det forbudt å krysse riksgrensa! Foto: Svein Norheim.

Elgåfossen kan nås via rasteplass ved fylkesvei 22, ca. 700 meter nord for riksgrensen, på strekningen som kalles den Blå-grønne veien. Det er knapt 400 meter å gå inn til fossen.

Vil du vite mer om Elgåfossen? Se Økomuseum Grenselands hjemmeside!

Forsidefoto viser Hasselunden ved Elgåfossen. Foto: Svein Norheim.

Kommentarer

kommentarer