Fylkesmannen er skeptisk til tretopphytter

Thorbjørn Wold startet for noen måneder siden et prosjekt med å etablere tretopphytter i Rokke. Han har et håp om å få starte byggingen av de to første til sommeren, men Fylkesmannen er ikke helt enig i at det er en god ide.
Foto: Tretopphytter

Det er ingen tvil om at naturbasert turisme er populært.  Flere og flere ønsker seg opplevelser i naturen. Det har Wold tatt på alvor, og latt seg inspirere av andre steder hvor det er bygget tretopphytter.
Konseptet er enkelt. Det skal bygges hytter oppe i trærne. Hyttene skal ha god standard, samtidig som de passer inn i omgivelsene.

I april ble det sendt en søknad til Fylkesmannen der Halden kommune ber om dispensasjon fra arealformålet og krav til regulering for oppføring av totalt tre tretopphytter. Det ble også søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meters beltet for oppføring av en hytte og fellesparkering.
Halden Kommune skriver i søknaden at de er positive til prosjektet.

Fylkeskommunen sendte i begynnelsen av mai et brev til Halden kommune der Fylkesmannen uttrykker skepsis til at en etablering som tretopphytter gjøres ved en dispensasjon. Fylkesmannen ønsker en reguleringsplanprosess, samt at krav til   konsekvensvurdering skal vurderes.
Argumentasjonen er i all hovedsak at byggingen av hyttene vil medføre en privatisering og  reduksjon av allmenhetens muligheter til ferdsel og opphold i området. Det pekes også på at tiltaket kan ha en uheldig konsekvens for bevaring av biologisk mangfold i området.

Initiativtager Wold blir frustrert når han hører om brevet fra Fylkesmannen.
– Området brukes allerede i dag av allmenheten med løyper og orientering, og slik skal det fortsette å være. Ved å bygge tretopphytter kan området brukes enda mer, ikke mindre, sier han.
Han er usikker på om Fylkesmannen har forstått hva prosjektet hans går ut på.
– Vi har et håp om å bygge syv tretopphytter. Disse hyttene vil ikke privatisere området. Det vil derimot invitere folk til å bruke naturen. Dessuten skal alt gå via selvbetjening på nett, så vi skal ikke ha noen resepsjon eller lignende.

Wold har blitt informert om at politikerne i Halden skal behandle saken i begynnelsen av juni.
– Politikerne har i alle fall vært positive til prosjektet, så jeg håper de kan gi oss et startsignal til tross for skepsisen fra Fylkesmannen.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer