Freddy på Stortinget

Leserinnlegg av Fridjof Dahlen (SV)

Sosialistisk Venstreparti vil at Norge skal være et land der alle kan lykkes i livet. Vi skal være et land hvor alle må bidra rettferdig til fellesskapet, og at fellesskapet stiller opp hvis vi blir for syke til å jobbe eller ikke har råd til fritidsaktiviteter for ungene.

For å få et samfunn basert på rettferdighet mellom mennesker, må de økte forskjellene mellom de som har makt og rikdom og de som opplever fattigdom stanses. Hvis de urettferdige forskjellene får fortsette å øke, får vi et kaldere samfunn i morgen og mange flere får dårligere muligheter i livet.

SV vil øke barnetrygden for alle og styrke satsene for aleneforsørgere. I perioden 2012 – 2014 vokste ikke inntektene til barnefamilier med lav inntekt. Økt barnetrygd er det mest effektive virkemiddelet for at flere unger skal slippe fattigdom, og samtidig gi alle barnefamilier et løft.

Sosialistisk Venstreparti (SV) sin førstekandidat i Østfold, Freddy Øvstegård, er 22 år. Han er den yngste førstekandidaten blant partiene i Østfold. Freddy Øvstegård vil sammen med SV kjempe mot barnefattigdom. Gi Freddy Øvstegård og Sosialistisk Venstreparti din stemme slik at Norge blir et land som gir alle barn og unge like muligheter til å lykkes i livet.

Fridtjof Dahlen (Halden SV)

 

Kommentarer

kommentarer