Fortsatt stø kurs!

Ytring av ordfører Thor Edquist.

Våren er kommet og sola begynner å varme. Varmer litt gjør også rådmannens økonomirapport for 1. kvartal, hvor han igjen rapporterer at års-prognosen viser balanse for alle kommunalavdelingene.

«I balanse» betyr da at vi betaler ytterligere 45 millioner i tvungen nedbetaling av vår Robek-gjeld.

Jeg skrev i mitt forrige innlegg at jeg skulle komme tilbake til de utfordringene vi står overfor, og her er noen av de:

I forslag til ny kommunelov fra 2020 foreslår Regjeringen noe kortere maksimale avdragstider på lån. Dette vil for Haldens del bety en økt utgift til avdrag på 17 millioner i året.

Lavere sats på eiendoms-skatt på maskiner og inventar for næringslivet er allerede vedtatt, og skal nedskaleres over 6 år. Det betyr 15 millioner mindre i inntekter pr. år enn nå.

Så vet vi at eldrebølgen starter i år. Regjeringen anslår at norske kommuner må bruke 4-5 milliarder mer på helse, hvert år, de neste 10 årene. For Haldens del vil dette da utgjøre ca. 20 millioner i økte utgifter til eldreomsorg.

I tillegg har Statsministeren varslet lavere overføringer til kommunene i årene som kommer, på grunn av mindre oljeinntekter enn i tidligere år.

En økning av rentesatsen, antagelig allerede i år, vil også føre til økte utgifter. Jeg vil bare minne om at USA allerede har hevet rentenivået.

Halden er nå forholdsvis godt rustet til å klare disse utfordringene som vi vet kommer.

Men ikke godt nok…enda.

For, vi er fortsatt ikke kvitt vår «kredittkortgjeld», da vi en god stund til er avhengig av en kassakreditt for å drive kommunen. Hver gang vi betaler lønn, og andre utgifter, gjøres det ved å dra «kredittkortet»(les : belaste kassakreditten), med dertil hørende renter.

I en slik situasjon, med økende utgifter og lavere inntekter som vi VET kommer, med fortsatt daglig bruk av vår kassakreditt, registrerer jeg at det er politiske partier i Halden som vil ØKE det faste driftsnivået allerede FØR vi har egne penger i banken til å betale våre regninger med ! 

Å øke de faste driftsutgiftene nå, med det bakteppet jeg har skissert, vil i mine øyne være like ansvarsløst som de handlinger som fikk Halden til å virkelig komme i uføret.

Spesielt når vi av dyrekjøpt erfaring i Halden nå VET at har man først økt de faste driftsutgiftene, ja, så tar det minst tre år å få de ned igjen. For nesten 90% av kommunens driftsbudsjett er lønn. Og jeg formoder at det er posten lønn de samme partiene vil øke.

Vi kan nå, etter alle solemerker, være ute av Robek neste år, hele 4-fire-år før den opprinnelige tiden.  Men veien tilbake er veldig kort.  For Regjeringen har i forslaget til nevnte ny kommunelov foreslått at det er nok med et underskudd på 3% av driftsbudsjettet ett eneste år, ja, så er man under statlig kontroll og på Robek med en gang.

Det er dyrt å være fattig.  Vi som styrer nå vil derfor fortsatt arbeide for at vi kan bli kvitt vår «kredittkort-gjeld», kassakreditten, med dertil hørende renter, slik at vi kan bygge nok egenkapital til å kunne betale våre fremtidige regninger med egne midler. Slik jeg håper de fleste av dere som leser dette gjør.

Og, ikke minst, for å kunne ha en viss grad av egenkapital ved fremtidige byggeprosjekter. Nå låner vi absolutt alt.

Vi er også inne i en spennende tid med digitalisering og innovasjon som vil endre samfunnet og måten vi tilbyr tjenester på.  Da er det også svært viktig med et økonomisk handlingsrom (overskudd) for å kunne være med å utvikle «morgendagens samfunn», kunne tilby bedre og mer kostnadseffektive tjenester og ved det kunne bli enda mer attraktiv som bosteds- og næringskommune.

Vi har alle forutsetninger for å klare alt dette.  Men da må det gode, ansvarlige og langsiktige arbeidet med «stø kurs» få lov til å fortsette av innbyggerne.

«Fortsatt stø kurs» betyr ikke minst at vi må kunne lære av våre feil og ikke gjenta gårdagens feiltrinn, verken nå eller i fremtiden.

Thor Edquist

Ordfører

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer