Forstemmende fra Humanetisk forbund

Det er forstemmende å lese innspillet fra Human-Etisk Forbund (HEF) til kommunebudsjettet der de er imot at kommunen og Borg bispedømme sammen finansierer en diakonstilling. Problemet er ikke først og fremst det de mener, men at når de først skal mene noe offentlig her i Halden, så er det dette de er opptatt av.

Jeg har flere ganger sagt til mine politiske venner som er humanetikere at jeg har savnet HEF som en aktiv medspiller i den etiske debatten. Human etikk, etikk uten Gud. Hva brenner dere for? Har dere i Halden ingen ting å si og mene om etiske spørsmål som er viktige for folk? I kirken arbeider man hver søndag med å bevisstgjøre kirkegjengerne til hvordan de skal leve et etisk godt liv, ut fra Guds bud. Men når og hvordan gjør HEF det samme, ut fra sin etikk?

Jeg vet at det holdes navnefest for nyfødte, og mange unge samles til undervisning med konfirmasjon. Dessuten har jeg forstått at dere har dyktige folk som både vier og begraver. Men ellers er HEF i Halden tause som graven. Dessverre. Så langt jeg har registrert, avholdes det ingen debattmøter eller informasjonsmøter om hvordan det gode, humanetiske livet skal leves. Ingen uttalelser i aktuelle spørsmål, iallfall ikke fra Halden. Det skuffer meg.

Human etikk, det burde vel anspore til ekstra innsats for menneskene? Kanskje samle frivillige til å servere mat til sultne, slik pinsevennene gjør? Samle eldre og enslige til fellesskapsbyggende formiddagstreff, slik Frikirken gjør? Oppsøke fattige og ensomme, slik Frelsesarmeen gjør? Samle barn og unge til gratis leksehjelp, slik Baptistkirken i Tistedal gjør?

De jeg kjenner som er humanetikere, er gode mennesker som gjør en fin samfunnsinnsats. Men jeg savner organisasjonens delaktighet i å bygge et godt lokalsamfunn. Kanskje også HEF kunne stille opp med egne midler man kunne tilby kommunen for sammen å opprette en stilling som vil hjelpe de svakere i samfunnet? Dette ville vært en flott anledning for HEF til å vise at de ikke bare er opptatt av å kritisere det andre gjør, men også å gjøre noe positivt for andre mennesker. Enn så lenge lever jeg i håpet om at så skal skje.

Dagfinn Stærk

Halden KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer