Foreslår dyrere SFO

Torsdag ettermiddag la Rådmannen frem sitt forslag til budsjett for Halden kommune i 2017. Et av forslagene hans innebærer dyrere SFO.

Sjelden har vel SFO vært diskutert så mye som de siste månedene. I fokus har de nye forslagene til SFO-vedtekter stått og det har kommet innspill fra ansatte og foreldregrupper. Den foreløpige enden på den visa er at saken er utsatt i påvente av en utredning der man ser på konsekvensene. Et av aspektene som ikke har vært mye nevnt i diskusjonen er prisen for SFO.

Prisen er pr. i dag gradert etter størrelsen på plassen:
Hel plass    kr. 2 485 pr. mnd.

75 % plass kr. 1 980 pr. mnd.

50 % plass kr. 1 485 pr. mnd.

I tillegg kommer kr. 200 pr. måned til kost.

I Rådmannens budsjettforslag står det at man ønsker å videreføre SFO-tilbudet innenfor vedtatte ramme og øke prisene.
Forslag til nye priser er:

Hel plass    kr. 2 655 pr. mnd.

75 % plass kr. 2 125 pr. mnd.

50 % plass kr. 1 595 pr. mnd.

Budsjettet skal vedtas i Kommunestyremøtet i desember. Der kommer de ulike partiene til å legge frem sine forslag til budsjett for Halden kommune i 2017.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer