Foreningen Norden Halden gjenopptar virksomheten!

23. september klokken 18.00 blir det medlemsmøte i Foreningen Norden Halden med kåseri av professor emeritus Sylfest Lomheim og underholdning av Erik-André Hvidsten.

Sylfest Lomheim vil kåsere om de nordiske språkene under tittelen «Samtalen ansikt til ansikt er den beste, også den nordiske.» Erik-André Hvidsten vil synge nordiske viser. Det blir gratis inngang og gratis servering (to snitter per person og kaffe pluss Twist-sjokolade).

Erik-André Hvidsten er artist, skuespiller og sanger.

Arrangementet er i utgangspunktet åpent for alle interesserte. Men ettersom det vil være Covid-19-restriksjoner også i september, blant annet med en øvre begrensning på 60 deltakere i lokalene til Gamle Meieri på Brødløs, hvor vi skal være, vil medlemmer av Foreningen Norden Halden prioriteres – hvis det blir flere enn 60 påmeldte. Frist for påmelding er mandag 13. september 2021. Interesserte må henvende seg til Sylvi Sandvik Heldal, enten per telefon (ringe eller sende SMS) eller bruke e-post. Hennes telefonnummer er 482 70 227, e-post-adressen er sylvhel@gmail.com. I påmeldingen må det fremgå om de(n) som meldes på er medlem i Foreningen Norden eller ikke i tillegg til navn og telefonnummer på de(n) påmeldte.

Sylfest Lomheim er språkviter og tidligere direktør i Språkrådet.

De til enhver tid gjeldende smittevernregler på stedet skal følges. Slik det ser ut nå, innebærer det blant annet spriting av hender ved ankomst og at alle må sitte pent på plassen sin under arrangementet og ikke vandre rundt til andre bord.

 

 

Kommentarer

kommentarer