For mange ble private barnehager redningen

Leserinnlegg av Gretha Thuen (H)

For få år siden var det stor mangel på barnehageplasser i Norge. Mange kommuner hadde ikke mulighet til å ta de bygningsmessige investeringene som var nødvendig for å oppnå full barnehagedekning. Flere steder ble private investorer redningen, ofte var det foreldrene selv som tok initiativet.

Resultatet er at vi i dag har en blanding av private og offentlige eiere av norske barnehager. Foreldrene velger selv hvilken barnehage barna skal gå i.

Alle barnehager som får offentlig støtte er underlagt samme rapporteringsregler og samme kvalitetskrav for å sikre barna et minste felles multiplum. At noen barnehager lykkes med å levere bedre kvalitet enn minstenormen er et pluss. Trolig vil de ulike driftsformene bidra til at barnehagene inspirerer hverandre for å øke kvaliteten ytterligere.

Det må være kvaliteten i tilbudet til barn og foreldre som får fokus, ikke hvem som eier barnehagen.

 

Gretha Thuen

Politisk nestleder Østfold Høyre

Kommentarer

kommentarer