I like to sit and play here, but when it’s cold there is not many people. Then I have to go somewhere else. Little people is little money.

Foto: Ellen Midtfjeld

FOLK er en serie med bilder av folk vi møter på vår vei i Halden. Det er øyeblikk som fanges med et sitat og et bilde.

Det er mange spennende og interessante FOLK i Halden – kanskje kjenner du igjen noen av dem også?

Del artikkelen: