Flyktningmottak på Iddevang?

Fylkesmannen i Østfold kartlegger nå mulige steder for nye flyktningmottak. Oversikten skal sendes til UDI som har ansvaret for opprettelser. I Halden pekes det på Iddevang som et alternativ.

Det er NRK Østfold som mandag meldte at Fylkesmannen peker på seks alternativer i fylket. I Halden er det Iddevang som står på listen med merknaden om at det kan være plass til 150 personer.

På Fylkesmannens nettside meldes det at de nå er i en kartleggingsfase der både langsiktige og kortsiktige løsninger blir vurdert.
Halden har i dag ikke noe mottak for flyktninger, og det er delte meninger om hvordan dette skal håndteres fremover.
I torsdagens kommunestyremøte hadde Venstres representant, Geir Helge Sandsmark, forespørsel til ordfører Thor Edquist om flyktningsituasjonen og Haldens rolle.
Ordføreren fremhevet kommunens kompetanse i svaret og ønsket en redegjørelse fra administrasjonen i neste formannskap. Mange har likevel reagert på en del av svaret hans:
– Vi skal ikke reise ut til Svinesund og hente dem inn til kommunen vår.


Fra kommunestyret 15.oktober. Sandsmarks forespørsel er 2 timer og 27 minutter ut i møtet. 

Halden kommune har frist til 22.oktober med å svare Fylkesmannen på forespørsel om mulige bygg som kan brukes til flyktningmottak. Ordføreren ønsker ikke å uttale seg om Iddevang konkret, men presiserer at han mener dette er en administrativ sak.
– Ingen politiske partier er borti slike saker. Det er administrasjon som besvarer henvendelser til Halden Kommune. Hvis administrasjonen mener at noe ligger utenfor rådmannens fullmakter vil det legges frem for politisk behandling, sier Edquist.

Arve Sigmundstad i Arbeiderpartiet har i flere omganger tatt til orde for at Halden må ta ansvaret sitt i den ekstraordinære flyktningsituasjonen.  Han mener saken bør løftes til politisk behandling så raskt som mulig.
– Om vi skal ta grep for å møte flyktningsituasjonen vil det kreve en del fra administrasjonen, en del av lokalsamfunnet og en del fra det politiske miljøet. En politisk behandling vil avdekke om det er politisk vilje i Halden til å stille opp og det kan gi tydelige signaler til administrasjonen om hvilke forventninger vi har til dem i denne saken, sier Sigmundstad.
Han minner om at da ishallen fikk problemer i høst ble det innkalt til formannskapsmøte på et par timers varsel.

Geir Helge Sandsmark fra Venstre har klare meninger om hvilke muligheter kommunen har.
– Det er gledelig om vi i Halden kan bidra med lokaler til flyktningmottak, spesielt når det også betyr at ledige lokaler på Iddevang skole eller andre steder kommer til nytte. Vi i Venstre vil støtte dette og eventuell bruk av kommunens kompetanse hvis dette skal behandles politisk, som også kan bli aktuelt. Det store frivillige engasjementet viser at Haldensamfunnet ønsker å vise varme der det trengs, forteller Sandsmark. 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer