Flere pasienter må samkjøre

Sykehuset Østfold innfører fra mandag 14. november økt bruk av samkjøring for pasienter som reiser med taxi til og fra sykehusene i Moss og Sarpsborg. Endringen vil for mange pasienter bety økt ventetid for hjemreise fra sykehuset.

Pasienter med time på sykehuset har rett til å få reiseutgifter dekket om reiseveien er over 10km. Hovedregelen er at det er utgifter til rutegående transport som dekkes. Hvis det ligger et medisinsk behov til grunn, kan pasienten få transport til hjemmet i taxi. En taxirekvisisjon kan kun gis av sykehuslege, fastlege eller fysioterapeut.

Sykehuset Østfold har de siste årene erfart en høy vekst i bruk av taxi som transportmiddel til og fra sykehuset, til fastlege og til fysioterapeut. Taxitransport er dyrt, og sykehuset ser seg nødt til å øke graden av samkjøring for at ikke transportkostnadene skal gå utover behandlingstilbudet. Det vil si at flere pasienter må dele en taxi på hele eller deler av reiseveien.

For de fleste pasienter vil det bety økt ventetid. Både ved at taxi henter pasienten tidligere hjemme, og ved at man må vente på sykehuset til en taxi fylles opp før den kjører. I verste fall kan ventetid for avreise fra sykehuset bli 3 timer. Alle pasienter må forvente å reise sammen med andre, men det gjøres unntak for enkelte pasientgrupper.

Sykehuset anbefaler derfor at pasienter som har mulighet til det, reiser kollektivt eller på egenhånd.

Artikkelen ble først publisert på Sykehuset Østfold sine nettsider.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer